Jak nazywają się bracia, którzy zdawali egzamin? Jakie były tematy ich prac końcowych z filozofii? Jakie były wyniki egzaminu?

Rigorosum z filozofii, czyli końcowy egzamin z tej dziedziny, dla 7 braci studentów z naszego Kolegium Filozoficzno-Teologicznego zakończył dwuipółletni okres przygotowawczy do studiowania teologii. 28 stycznia 2023 roku w Krakowie bracia studenci zaprezentowali prace końcowe z filozofii i odpowiadali na pytania dotyczące poszczególnych dziedzin filozoficznych przed komisją w składzie: s. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz (etyka), prof. dr hab. Jacek Wojtysiak (metafizyka), o. prof. dr hab. Jan A. Kłoczowski OP (filozofia religii), o. dr Grzegorz Chrzanowski OP (propedeutyka filozofii), o. dr Dominik Jarczewski (epistemologia), o. dr Łukasz Mścisławski OP (filozofia przyrody), o. dr Janusz Pyda OP (antropologia filozoficzna). Wszyscy bracia zdali egzamin na stopień dobry lub bardzo dobry.

Stolik komisji przed rozpoczęciem egzaminu || fot. Patryk Pajęcki OP
Bracia oczekujący na egzamin || fot. Patryk Pajęcki OP
Sekretarz Kolegium – o. Jacek Pietrzak OP – nasłuchujący wyniku egzaminu || fot. Patryk Pajęcki OP
Ogłoszenie wyników egzaminu || fot. Patryk Pajęcki OP
Bracia zadowoleni po egzaminie zakończonym sukcesem || fot. Patryk Pajęcki OP

Tematy prac końcowych z filozofii:

 • Kacper Izdebski OP
  Pokorna autonomia: jak nie być aroganckim poznawczo?
  Promotor: dr Dominik Jarczewski OP
 • Michał Lech OP
  Działania duszy oddzielonej na podstawie „Quaestiones disputataede anima” św. Tomasza z Akwinu
  Promotor: dr Janusz Pyda OP
 • Michał Marczyński OP
  Czy można nauczyć się wiary? Analiza etycznych konsekwencji zakładu Pascala
  Promotor: dr Grzegorz Chrzanowski OP
 • Łukasz Pasich OP
  Argument kosmologiczny kalam w ujęciu Williama L. Craiga
  Promotor: dr Grzegorz Chrzanowski OP
 • Łukasz Pelc OP
  Zło fizyczne w świetle „Sumy przeciw poganom” (III, 71) św. Tomasza z Akwinu
  Promotor: dr hab. Tomasz Gałuszka OP, prof. UPJPII
 • Paweł Podbiał OP
  Wartość i ograniczenia prawa wypowiedzi
  Promotor: dr Dominik Jarczewski OP
 • Bartłomiej Rogula OP
  Czy nadzieja może być cnotą naturalną? Glosa do tekstu Josefa Piepera „O nadziei”
  Promotor: dr Janusz Pyda OP