Dzięki tej publikacji mamy dostęp do relacji żywego świadka czasów, które stworzyły współczesny Gdańsk i gdańską wspólnotę dominikanów. Możemy poznać historię tajemniczego skarbu ormiańskiego, powojenne losy braci wygnanych ze Lwowa oraz relacje pierwszych powojennych gdańskich dominikanów.

Bracia dominikanie z gdańskiego klasztoru przygotowali niezwykłą publikację – wspomnienia br. Wilhelma Paściaka OP pt. „Wybrałem Gdańsk”. Brat Wilhelm pod koniec życia opisał swoją drogę do Zakonu, życie we lwowskim klasztorze dominikanów oraz ponad 60-letnią posługę w bazylice św. Mikołaja. Jednocześnie wspomina on swoją rodzinną Białkę Rzeszowską i czas wojny we Lwowie, a także opisuje powojenny Gdańsk. Możemy tam również odnaleźć własne przemyślenia brata Wilhelma na temat zmieniającego się świata w czasie długich lat jego życia zakonnego.

Dzięki tej publikacji mamy dostęp do relacji żywego świadka czasów, które stworzyły współczesny Gdańsk i gdańską wspólnotę dominikanów. Możemy poznać historię tajemniczego skarbu ormiańskiego, powojenne losy braci wygnanych ze Lwowa oraz relacje pierwszych powojennych gdańskich dominikanów.

Wspomnienia brata Wilhelma zawierają także unikalne zdjęcia z dominikańskiego archiwum, które nigdy wcześniej nie były publikowane.

Prace nad redakcją i przygotowaniem publikacji do druku trwały ponad dwa lata.

Książka jest już dostępna do nabycia w zakrystii bazyliki dominikanów przed każdą mszą świętą oraz po niej, w księgarni “Szafa Gdańska” oraz księgarni “Firmin” w Gdańsku.

Publikacja powstała dzięki wsparciu programu „Gdański Fundusz Promocji Wydawnictw” Miasta Gdańsk.

Książka jest cegiełką na prace konserwatorskie toczące się w bazylice.

Wilhelm Paściak, „Wybrałem Gdańsk. Wspomnienia brata Wilhelma Paściaka OP”, Gdańsk 2022, stron 248.

Koszt książki to 50 zł. Zamówienia internetowe: [email protected]