Zapraszamy do zapoznania się z ciekawą rekonstrukcją architektoniczną, którą wykonano w naszym kościele św. Mikołaja w Gdańsku.

W kościele pw. Świętego Mikołaja w Gdańsku bracia dzięki finansowej pomocy dwóch instytucji zrealizowali właśnie bardzo ciekawy projekt pod nazwą: „Rekonstrukcja gotyckiej okiennicy w wieży kościoła św. Mikołaja w Gdańsku. Przykład wdrożenia wyników badań architektonicznych w budynku zabytkowym”.

W 2019 roku w kościele dominikanów w Gdańsku przeprowadzono kompleksowe badania architektoniczne, które zawierały także konkretne zalecenia, jednych z zaleceń było otwarcie zamurowanego okna w prezbiterium.

W wieży kościoła przywrócono okiennicę, przeszkloną okrągłymi szybkami tzw. gomółkami. Jak wynika z badań architektonicznych w średniowiecznej wieży kościoła na wysokości 9,5 m zlokalizowano emporę, która otwierała się na korpus kościoła poprzez ostrołuczne okno – zamurowane ok. 1370 r. z pozostawionym otworem zakończonym od góry łukiem odcinkowym. Otwór okienny zamykano drewnianą okiennicą mocowaną za pomocą dwóch rygli, czyli poziomych bali drewnianych. Po ryglach zachowały się w ścianie bruzdy służące do ich kotwienia w murze. Pod koniec XIX w. zupełnie zrezygnowano z otworu okiennego i doświetlenia wieży w tym miejscu.

Otwór zamurowano i pokryto warstwą tynku. W czasie trwania projektu wykonaliśmy w wieży prace przygotowawcze polegające na usunięciu wtórnie zamurowanego otworu okiennego oraz naprawie zniszczonych partii muru, w tym zszyciu dużego pęknięcia w łęku. W pracowni stolarskiej oraz pracowni witraży specjaliści wykonali dla nas drewnianą okiennicę oraz okienko wypełnione okrągłymi szybkami w kolorze zielonkawym, które zostało osadzone w oryginalnych gniazdach. 

Szczegóły przedstawiamy na fotografiach.

Prace zostały wykonane dzięki wsparciu darczyńców – Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej oraz Fundacji Gdańskiej.

Składamy podziękowania za dotychczasową współpracę i wspólną realizację tego zadania. Zapraszamy także do odwiedzenia świątyni gdańskich dominikanów.