Ze smutkiem informujemy, że po długiej chorobie, którą znosił z wiarą i męstwem, odszedł do Pana o. Eugeniusz Pokrywka OP.

W wieku 77 lat, w 48. roku kapłaństwa

dnia 8 maja Roku Pańskiego 2022

zmarł w klasztorze gdańskich dominikanów

śp.

ojciec

EUGENIUSZ POKRYWKA

dominikanin, kaznodzieja, przyjaciel i wychowawca osób niewidomych

Nasz Świętej Pamięci Współbrat przyszedł na świat 22 marca 1945 roku w Majdanie Sieniawskim w rodzinie Wojciecha i Zofii z domu Działo, był wychowankiem ośrodka dla niewidomych i niedowidzących w Laskach koło Warszawy. Do Zakonu wstąpił w 1967 roku, święcenia prezbiteratu przyjął 1974 roku. Pracował w klasztorach w Warszawie, Prudniku, Jarosławiu. Był przeorem klasztorów w Borku Starym i Lublinie. W roku 2000 został członkiem zarządu Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi oraz wychowawcą w ośrodku w Laskach. Od roku 2011 aż do śmierci był kapelanem klasztoru Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża w Gdańsku-Sobieszewie. Odszedł opatrzony Sakramentami Świętymi na życie wieczne