Wyposażenie i zbiory naszej gdańskiej świątyni zostały zdigitalizowane w 2D i 3D.

Dzięki digitalizacji zabytków kościoła są one bezpłatnie dostępne w sieci i wraz z dokładnymi opisami. Za pomocą komputera możliwe jest zapoznanie się z historią gdańskiej wspólnoty dominikanów, a także dziedzictwem kulturowym zgromadzonym w kościele św. Mikołaja w Gdańsku oraz odbycie wirtualnej wycieczki po kościele.

https://maryjny.org/zabytek/bazylika-sw-mikolaja-w-gdansku/

Architekturę dominikańskiej świątyni można podziwiać dzięki aktywnym giga-panoramom 360, fotografii giga-piksel, a także modelom 3D obiektów zabytkowych.

Prace były finansowane dzięki umowie dotacyjnej pomiędzy Klasztorem a Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura Cyfrowa 2021”, polegały one na cyfrowym, trójwymiarowym i wirtualnym odtworzeniu architektury Bazyliki św. Mikołaja oraz znajdującego się w jej wnętrzu zabytkowego wyposażenia. Całościowy koszt prac wyniósł 219.000 zł.

W trakcie prac wykorzystano najnowsze technologie pomiarowo-wizualizacyjne, internetowe oraz rzeczywistość wirtualną zapewniającą interaktywność dla wszystkich rodzajów odbiorców ze szczególnych uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i osób wykluczonych. Znaczna część zabytków z różnych okresów historycznych doczekała się po raz pierwszy profesjonalnych zdjęć oraz opisów.

Zrealizowane zadanie umożliwia wirtualny spacer po kościele, także w przestrzeniach na co dzień niedostępnych – np. krypta pod kaplicą św. Jacka z zachowaną oryginalną posadzką.

Strona została przetłumaczona na język angielski, niemiecki i rosyjski.

Projekt został włączony do interaktywnego Europejskiego Szlaku Maryjnego.