Pod koniec grudnia 2021 r. zakończyły się prace konserwatorskie przy jednym z zabytkowych obrazów z kościoła gdańskich dominikanów przedstawiającym Świętego Tomasza z Akwinu.

Prace konserwatorskie przyczyniły się do naprawy i zabezpieczenia struktury obrazu wraz z ramą i jednocześnie doprowadziły do przywrócenia jego walorów, jako dzieła sztuki sakralnej. Obraz został starannie oczyszczony z warstw powierzchniowych, usunięte zostały wadliwe reparacje i kity, a także warstwy werniksu i retuszy. Naprawione zostały także deformacje płótna. Uzupełniono ubytki i warstwy malarskie.

Obraz został namalowany w 1836 r. przez Marcina Jabłońskiego i, podobnie jak konserwowany w zeszłym roku obraz Św. Wincentego Ferreriusza, został sprowadzony do Gdańska ze Lwowa po zakończeniu wojny. Demontaż ramy do konserwacji uczytelnił podpis malarza: „Jabłoński mal 1836”. Na wyposażeniu gdańskiego kościoła dominikanów znajdują się jeszcze trzy obrazy tego lwowskiego malarza.

Obraz eksponowany będzie na zachodniej ścianie zakrystii – tuż obok obrazu przedstawiającego Świętego Wincentego Ferreriusza.

Prace zrealizowano dzięki wsparciu darczyńcy – Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej.

Na zdjęciach prezentujemy stan lica obrazu przed i po pracach konserwatorskich, a także dolny fragment obrazu z zachowanym podpisem malarza. Jako ciekawostkę pokazujemy również twarz świętego oglądaną w świetle UV w trakcie trwania prac oczyszczających przy licu obrazu.