W tym roku polscy dominikanie rozpoczynają jubileusz przybycia pierwszych Braci Kaznodziejów do Polski. Od tego wydarzenia mija 800 lat.

Gdańsk był jednym z pierwszych ośrodków dominikańskich w Polsce. Klasztor gdański, założony w 1227 r., jest niewiele późniejszy od klasztorów w Bolonii, Paryżu, Pradze czy Oksfordzie, a miejscowi dominikanie przez osiem stuleci współtworzyli historię miasta.

Wystawa „Dominikanie w Gdańsku. 800 lat Zakonu Dominikanów w Polsce” organizowana przez Muzeum Gdańska i Klasztor Dominikanów w Gdańsku przybliża dzieje tutejszego konwentu oraz losy kościoła pw. św. Mikołaja poprzez burzliwe dzieje od momentu fundacji, czasy reformacji, po kasatę w XIX wieku i powrót zakonników do miasta po II wojnie światowej. Opowieść o konwencie gdańskim ukazana została na tle innych klasztorów dominikańskich w Prusach i na Pomorzu.

Na ekspozycji pokazane zostaną skarby klasztoru gdańskiego – dzieła sztuki, rzemiosło artystyczne, dokumenty kilkusetletniej historii, w tym nigdy nie pokazywane szerszej publiczności jak np. unikalny średniowieczny bursztynowy różaniec, XVII-wieczny obraz Madonna Apokaliptyczna, srebrny krzyż relikwiarzowy z 1731 r. oraz bulla papieska z nadaniem kościołowi tytułu Bazyliki Mniejszej.
Co ciekawe bursztynowy różaniec to jeden z niewielu zachowanych, kompletnych eksponatów tej klasy w Europie i należy do absolutnie wyjątkowych znalezisk na terenie Polski. Należał do pochowanego w klasztorze dominikanina, a umiejscowiony był przy ciele na wysokości lewego biodra. We wczesnym okresie użytkowania bursztynu był on eksportowany głównie do Brugii i Lubeki, gdzie działały cechy bursztynnicze wytwarzające dewocjonalia i inne bursztynowe figurki. Różaniec będzie eksponowany w Ratuszu Głównego Miasta od 15 lipca, a od 24 lipca będzie można zobaczyć go w nowym Muzeum Bursztynu w Wielkim Młynie w Gdańsku.

Ekspozycję „Dominikanie w Gdańsku. 800 lat Zakonu dominikanów w Polsce” uzupełnią także dokumenty, rękopisy, starodruki, ryciny ze zbiorów kilkunastu muzeów, bibliotek, archiwów i
klasztorów w Polsce. W tym m.in. XIII-wieczne dokumenty fundacyjne klasztorów w Krakowie i Toruniu, przywileje królewskie dla dominikanów gdańskich, przedstawienie Procesja Zygmunta
III Wazy u Gdańskich Dominikanów ze zbiorów Wawelskich oraz XVI-wieczna rękopiśmienna kronika gdańszczanina, o. Martina Grünewega.

Wystawa jubileuszowa została objęta patronatem honorowym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę, Prymasa Polski, metropolitę gnieźnieńskiego, arcybiskupa Wojciecha Polaka oraz Metropolitę Gdańskiego, arcybiskupa Tadeusza Wojdę.

Zapraszamy do odwiedzenia wystawy.

Dane wydarzenia:
Nazwa wystawy: „Dominikanie w Gdańsku. 800 lat Zakonu dominikanów w Polsce”
Termin: 15 lipca – 14 listopada 2021 r.
Miejsce: Ratusz Głównego Miasta, ul. Długa 46/47, Gdańsk
Patronat medialny: Radio Plus
Organizatorzy: Miasto Gdańsk, Muzeum Gdańska, Klasztor Dominikanów w Gdańsku