Pod koniec grudnia 2020 r. zakończyły się prace konserwatorskie przy jednym z zabytkowych obrazów z zakrystii naszego kościoła św. Mikołaja w Gdańsku.

Obraz przedstawia jednego z najbardziej znanych kaznodziejów średniowiecza – św. Wincentego Ferreriusza (1350–1419).

Prace konserwatorskie przyczyniły się do naprawy i zabezpieczenia struktury obrazu wraz z ramą i jednocześnie przywrócenia jego walorów. Obraz został starannie oczyszczony z warstw powierzchniowych, usunięte zostały wadliwe reparacje i kity założone po wojnie, a także warstwy werniksu i retuszy.

Naprawione zostały deformacje i pęknięcia płótna. Uzupełniono ubytki i warstwy malarskie. Prowadzone przy obrazie prace pozwoliły na rozpoznanie autora obrazu i uściślenie czasu jego powstania. Na obrazie odczytano podpis: „Jabłoński mal 1836”.

Przyjmując, że autorem obrazu jest Marcin Jabłoński (1801-1876), który działał przede wszystkim we Lwowie, to wydaje się, że obraz ten pierwotnie znajdował się we lwowskim klasztorze dominikanów. Klasztor ten bracia musieli opuścić tuż po zakończeniu wojny, a najcenniejsze przedmioty przewieźli do innych klasztorów. Informacja ta stanowi ciekawy punkt w historii obrazu. W zakrystii znajduje się jeszcze jeden obraz autorstwa Marcina Jabłońskiego, przedstawia on Świętego Tomasza z Akwinu.

W XX wieku św. Wincenty ponownie zyskał na popularności w Kościele. To jego wstawiennictwu przypisywano opanowanie epidemii cholery w Neapolu w roku 1936.

Obraz eksponowany będzie w zakrystii kościoła po zakończeniu w niej prac remontowych.

Prace zrealizowano dzięki wsparciu Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej.