Od czerwca do końca listopada 2020 r. przy kościele pw. Świętego Mikołaja w Gdańsku trwały prace konserwatorskie przy ceglanej elewacji zachodniej. Zrealizowanie zadania było możliwe dzięki wsparciu trzech podmiotów: Samorządu Województwa Pomorskiego, Gminy Miasta Gdańska oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Koszt zrealizowanego zadania wyniósł prawie milion złotych. Prace polegały na zabezpieczeniu i wzmocnieniu struktury murów kościoła, ceglana elewacja została oczyszczona z zabrudzeń, zdezynfekowana, przeprowadzono także wzmocnienie cegieł i spoin. Wykonano konieczne naprawy w trudno dostępnych partiach szczytów. Także miejsca pęknięć zostały naprawione, a miejsca narażone na działanie wody opadowej zostały poddane zabiegowi hydrofobizacji. Uzupełniono brakujące elementy dźwigu, dzięki czemu jest sprawny, a jego forma czytelna. Wskazuje to na wykorzystywanie przed wiekami strychu kościelnego jako miejsca składowania potrzebnych materiałów. Jako zabieg końcowy wykonano miejscowe scalenia kolorystyczne, poprawiając tym samym estetykę i ujednolicając powierzchnię elewacji, nie zatarto przy tym nowożytnych przemurowań widocznych na elewacji zachodniej, wszystko to zgodnie z wytycznymi zatwierdzonymi przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Przy okazji prac elewacyjnych udało się również przywrócić na szczycie elementy dekoracyjne: gwiazdki, chorągiewki i kule. Fundatorami gwiazd i kul stały się osoby prywatne wspierając działania konserwatorskie prowadzone przy kościele. Chorągiewki umieszczone na najwyższych sterczynach bracia zadedykowali trzem instytucjom, które stały się dobrodziejami klasztoru w czasie zamknięcia kościoła św. Mikołaja – Klasztorowi Karmelitów, Centrum św. Jana i Parafii Mariackiej w Gdańsku.

W jednej z kul umieszczono kapsułę czasu, która będzie nośnikiem współczesnych informacji dla potomnych. Wykonano również wymianę dwóch rur spustowych oraz koszy z blachy miedzianej. Na podstawie zachowanych archiwalnych fotografii, odwzorowano kształt brakującego rzygacza.

Obecnie, także dzięki pracom konserwatorskim przy ścianie wschodniej wykonanym w 2019 roku, obie elewacje szczytowe kościoła są naprawione i zabezpieczone. Struktura obiektu jest wzmocniona, powstrzymano dalszą destrukcję, co bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo osób przebywających w kościele i jego otoczeniu. Bezpośrednie zagrożenie wynikało z ryzyka odpadnięcia odspajających się cegieł. Przeprowadzone prace uwidoczniły także reprezentacyjny charakter elewacji zachodniej kościoła dominikanów, która dawniej była widoczna dla przybywających niegdyś do Gdańska.

Bardzo dziękujemy Samorządowi Województwa Pomorskiego, Gminie Miasta Gdańska oraz Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego za umożliwienie przeprowadzenia tego pilnego przedsięwzięcia.