Gratulujemy o. Arturowi drugiego już doktoratu, tym razem z medycyny, z psychiatrii.

10 lipca 2020 r., o godz. 9:00 miała miejsce obrona pracy doktorskiej z medycyny, o. Artura Hąci OP.

o. Artur jest lekarzem. Mieszka w klasztorze św. Jacka w Warszawie przy ul. Freta 10. Ukończył studia medyczne na Akademii Medycznej w Poznaniu. Pracował w szpitalach w Poznaniu i Rzeszowie. Specjalizację zdobył w Klinice Psychiatrii w Lublinie. Od kilku lat pracuje jako lekarz psychiatra w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim „Drewnica” w Ząbkach k. Warszawy. Jest też wykładowcą w naszym Kolegium Filozoficzno-Teologicznym w Krakowie.

Z powodu pandemii, obrona odbyła się w formie telekonferencji na platformie ZOOM.
Tytuł rozprawy doktorskiej to: Analiza zmiennych socjodemograficznych i klinicznych u pacjentów ze zdiagnozowaną schizofrenią i leczonych klozapiną.
Promotorem dysertacji był dr hab. Marcin Olajossy – Kierownik Katedry i II Kliniki Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej UM w Lublinie, a promotorem pomocniczym dr Dominika Berent z Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej, Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego „Drewnica” w Ząbkach.
Obrona pracy trwała prawie godzinę i przebiegała w miłej atmosferze.

Gratulujemy o. Arturowi drugiego już doktoratu, tym razem z medycyny, z psychiatrii.

Pierwszy doktorat z teologii moralnej obronił na Wydziale Teologii KUL w 2015 r. Temat tamtego przewodu doktorskiego brzmiał: „Misja psychiatry w świetle Magisterium Kościoła”. Promotorem pracy był o. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk OFMCap.

Polecamy wywiad z o. Arturem, który opublikowaliśmy po obronie pierwszego doktoratu.