31 maja 2019 r. w gdańskim klasztorze odbyło się posiedzenie Głównej Komisji Konserwatorskiej.

W trosce o stan zachowania Bazyliki pw. św. Mikołaja w Gdańsku, bezpieczeństwo wiernych i turystów oraz konieczność szybkiego przeprowadzenia prac zabezpieczających w obiekcie Pani Wiceminister, prof. Magdalena Gawin – Generalny Konserwator Zabytków, zwołała w trybie pilnym w dniu 31 maja 2019 r. w Gdańsku posiedzenie Głównej Komisji Konserwatorskiej. Spotkanie odbyło się w związku z uszkodzeniami sklepienia, posadzki i elementów nośnych naszego kościoła, które wystąpiły w czerwcu i lipcu 2018 r., a następnie pogłębiły się, co spowodowało, że w październiku 2018 r. zadecydowaliśmy o zamknięciu świątyni ze względów bezpieczeństwa.

Zebrana w gdańskim klasztorze dominikanów Główna Komisja Konserwatorska, na czele z Panią Minister, spotkała się z ojcem przeorem, Michałem Oskiem oraz zespołem ekspertów, którzy prowadzą badania i przygotowali raport z dotychczasowych działań podejmowanych w obiekcie. W posiedzeniu GKK udział wzięli także przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku oraz Oddziału Terenowego w Gdańsku Narodowego Instytutu Dziedzictwa.
Po dokonaniu oględzin kościoła, członkowie GKK zapoznali się z wynikami przeprowadzonych dotychczas badań architektonicznych i analiz konstrukcyjnych oraz podsumowaniem prac archeologicznych.
GKK zaleciła kontynuację badań celem potwierdzenia wstępnie przedstawionych hipotez i jednocześnie zgodziła się z zespołem badawczym co do konieczności dalszego precyzyjnego monitorowania wilgotności gruntu, murów oraz zmian rozwartości wszystkich powstałych w 2018 r. szczelin w elementach architektonicznych nawy południowej, zakrystii i wieży kościoła.
Z wdzięcznością przyjęliśmy deklarację o wsparciu i pomocy we wszystkich podejmowanych działaniach w Bazylice św. Mikołaja.

Dominikańską bazylikę w Gdańsku wyróżnia bardzo wysoka wartość artystyczna, naukowa i historyczna. Wynika to m.in. z faktu, że budowę kościoła dominikanie rozpoczęli już w latach 40. XIV wieku. Przez wieki świątynia służyła społeczności gdańskich katolików i jest jedynym w obrębie gdańskiego Głównego Miasta oryginalnie zachowanym wraz z wyposażeniem kościołem, który nie ucierpiał od zniszczeń podczas II wojny światowej.