Z radością informujemy, że kapituła naszego klasztoru powierzyła urząd przeora ojcu Michałowi Osek. Wybór zatwierdził przełożony Polskiej Prowincji Dominikanów ojciec Paweł Kozacki.

Ojciec Michał Osek OP został wybrany nowym przeorem Konwentu św. Mikołaja w Gdańsku.

Z radością informujemy, że kapituła gdańskiego klasztoru powierzyła urząd przeora ojcu Michałowi Osek. Wybór zatwierdził przełożony Polskiej Prowincji Dominikanów ojciec Paweł Kozacki.

Objęcie urzędu przeora odbędzie się 22 stycznia 2019 roku, w 792. rocznicę przybycia dominikanów do Gdańska, o godzinie 18.15 w dawnym refektarzu dominikanów (Piwnica Romańska, obecnie oddział Muzeum Archeologicznego), następnie o godzinie 19.00 odprawimy Eucharystię w Czarnej Sali.

Ojciec Michał urodził się w 1987 roku, wychował się w Katowicach, do Zakonu wstąpił w 2007 roku, śluby wieczyste złożył 7 kwietnia 2013 roku. Święcenie prezbiteratu przyjął 24 maja 2014 roku w Krakowie.
Po święceniach pracował w naszym klasztorze w Poznaniu, w redakcji miesięcznika „W drodze”. Od dwóch lat mieszka w gdańskim klasztorze, gdzie dotychczas pełnił funkcję subprzeora i syndyka klasztoru.

Kadencja przeorska w Zakonie Dominikańskim trwa trzy lata. Jak mówią dominikańskie konstytucje, przeor powinien rozwijać w klasztorze braterskie życie zakonne i apostolskie, troszczyć się, by bracia wypełniali swe obowiązki oraz rozbudzać zdolność do odpowiedzialnego działania, a także dbać o współpracę wszystkich dla dobra wspólnoty i zbawienia ludzi.

Polecamy nowego ojca przeora i wspólnotę gdańskich dominikanów Waszej modlitwie!