Dominikanie w Szczecinie zapraszaj na kolejną edycję wykładów o Piśmie Świętym.

Bracia z klasztor w Szczecinie zapraszają do swojej szkoły parafian, mieszkańców Szczecina, studentów, nauczycieli, katechetów, pragnących pogłębić wiarę i poznać Pismo Święte i wszystkich zainteresowanych na wykłady biblijne na temat.

Tematem rozpoczynającej się serii wykładów będzie Ewangelia wg św. Łukasza. Wśród prelegentów znaleźli się ks. Mirosław Wróbel, dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych, kierownik Katedry filologii biblijnej i literatury międzytestamentalnej w Instytucie Nauk Biblijnych Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Danuta Piekarz, italianistka i biblistka, wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim, Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie oraz w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Ojców Dominikanów w Krakowie.

Terminy oraz prelegenci: 

20.10 – s. Filipa Łowczynowska CSDC: Jezus rozradował się w Duchu Świętym

27.10 – Danuta Piekarz: Zrozumieć przypowieści – zrozumieć Ewangelię

10.11 – ks. Tomasz Siuda: Duch Św. w piśmiennictwie Łukaszowym (Łk, Dz)

17.11 – ks. Mirosław Wróbel: Co Ewangelia Łukasza mówi o życiu po śmierci?

Plan dnia:

9.00 – Msza św. wotywna do św. Dominika

10.00- 11.30 – wykład biblijny

11.30- 12.00- przerwa kawowa / czas na dyskusję

12.00- 13.30 – wykład biblijny

13.30 – czas na pytania do prelegentów

Ok. 14.30 – zakończenie

Na zakończenie kursu, jego uczestnikom zostaną wydane zaświadczenia uczestnictwa.

Zapisy na stronie internetowej