15 lutego w klasztorze dominikanów na warszawskim Służewie.

To kolejny z serii Wykładów Otwartych, które organizuje Instytut Tomistyczny. W tym roku akademickim poświęcone są one zagadnieniu natury i łaski. Najbliższy wykład, zatytułowany

„Reginald Garrigou-Lagrange OP o naturze i łasce. Neoscholastyczna synteza”, wygłosi ojciec Mateusz Przanowski.

Prelegent jest dyrektorem Instytutu Tomistycznego i wykładowcą teologii w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów. Był także twórcą i wieloletnim dyrektorem Dominikańskiego Studium Filozofii i Teologii w Krakowie. Obecnie jest również stałym współpracownikiem miesięcznika „W drodze”.

Wykład – w czwartek, 15 lutego, o godzinie 19 w Auli im. Jacka Woronieckiego służewskiego klasztoru. Wstęp wolny.

Wykłady Otwarte Instytutu Tomistycznego odbywają się tradycyjnie w klasztorze Ojców Dominikanów na stołecznym Służewie. Ich współorganizatorem jest Instytut Filozofii i Socjologii PAN. Więcej o wydarzeniu na stronie internetowej Instytutu Tomistycznego:

it.dominikanie.pl