W Adwencie pamiętamy o Kolumbii.

Rzym, 11 października 2017 r.
Drodzy Bracia i Siostry!

Przesyłam serdeczne pozdrowienia z Rzymu!

Po wytężonych obchodach naszego Jubileuszu, przychodzi pora, by kontynuować zaangażowania, które w tym czasie podjęliśmy.

W czasie Jubileuszu wciąż na nowo powracała do nas świadomość konieczności przypomnienia,  jak ważne jest to, abyśmy – na wzór Dominika – odnowili się w naszym głoszeniu jako adwokaci pokoju w świecie rozdartym różnorakimi formami przemocy i wojny. Niewiele jest krajów, którym oszczędzono tej okrutnej rzeczywistości pełnej strachu, niepewności i zawężonego przekonania o własnej tożsamości etnicznej czy religijnej, która prowadzi do ogromnego cierpienia, śmierci i przesiedlania się całych wspólnot.

Wielu dominikanów jest już zaangażowanych w rozmaite formy głoszenia, które wnoszą nadzieję w takie właśnie sytuacje. Chcemy jednak wypromować także globalną solidarność naszego Zakonu z tego rodzaju wysiłkami. Proponujemy wyznaczenie szczególnego okresu w ciągu roku, kiedy dominikanie na całym świecie podejmą intensywniejszą modlitwę o pokój i okażą solidarność konkretnemu projektowi służącemu budowaniu pokoju.

Chcemy, aby sprawie pokoju poświęcić szczególnie Adwent, czas, w którym wszyscy oczekujemy wcielenia się Księcia Pokoju. Byłby to okres począwszy od pierwszej niedzieli Adwentu aż do kulminacji podczas obchodzonego przez Kościół 1 stycznia każdego roku Światowego Dnia Pokoju. Grudzień ma być zatem miesiącem na rzecz pokoju.

W tym roku chcemy skoncentrować naszą uwagę na Kolumbii. Nasi bracia i siostry bardzo intensywnie działali i nadal angażują się w tym kraju, także podczas najtrudniejszych momentów wojny, której doświadczali Kolumbijczycy. Tym bardziej teraz wspierają oni wprowadzanie w życie rozejmu, podpisanego w 2016 r. To ich prośba o solidarność zainspirowała nas do ustanowienia dominikańskiego miesiąca na rzecz pokoju. Zapraszamy wszystkich członków Rodziny Dominikańskiej do włączenia się w ten projekt.

Aby zidentyfikować konkretne projekty, które będziemy wspierać w kolejnych latach, zaprosiliśmy do współpracy siostry z DSI (Dominican Sisters International). Zachęcamy każdą jednostkę naszego Zakonu do podjęcia refleksji nad podejmowanymi przez nią wysiłkami na rzecz pokoju, które mogą potrzebować naszej globalnej dominikańskiej solidarności. Zapraszamy każdą taką jednostkę, która prowadzi konkretny projekt, aby zgłosiła go jako propozycję na kolejne lata w ramach dominikańskiego miesiąca na rzecz pokoju. Takiego zgłoszenia można dokonywać za pośrednictwem generalnego promotora sprawiedliwości i pokoju w naszym Zakonie albo międzynarodowego promotora sprawiedliwości, pokoju i integralności stworzenia w ramach DSI.

2017 – Kolumbia

Być może słyszeliście o historycznym rozejmie, podpisanym w Kolumbii w listopadzie 2016 r. pomiędzy rządem a najstarszą i największą grupą partyzancką w regionie, FARC (Rewolucyjne Siły Zbrojne Kolumbii). Po ponad 50 latach konfrontacji obie strony konfliktu zbrojnego postanowiły zakończyć ten jeden z najbardziej tragicznych i niszczących okresów przemocy w tym kraju i całej Ameryce Łacińskiej. W świecie, w którym rośnie zagrożenie wojną, wszelkie wysiłki zmierzające do budowania pokoju domagają się silnego wsparcia.

Przez kilkadziesiąt ostatnich lat bracia i siostry naszego Zakonu angażowali się w towarzyszenie wspólnotom, dotkniętym tym konfliktem w rozmaitych częściach Kolumbii. Jednym z regionów, który najbardziej odczuł skutki wojny, jest Catatumbo.

Nasza tegoroczna kampania ma zachęcić cały Zakon do wsparcia w grudniu dominikańskich działań na rzecz pokoju i pojednania w Kolumbii poprzez:

1. Modlitwę

w każdej jednostce naszego Zakonu należy zorganizować przynajmniej jedno czuwanie modlitewne i uroczystą Eucharystię w intencji pokoju i pojednania w Kolumbii warto podejść do tego zadania w sposób kreatywny, aby poszerzyć wiedzę o procesie pokojowym w Kolumbii i jego przełożeniu na rzeczywistość lokalnych wspólnot do szczególnej modlitwy w intencji tego procesu przez cały grudzień wzywamy klasztory naszych mniszek

2. Głoszenie

prosimy, aby włączyć ten temat do naszego codziennego, adwentowego przepowiadania

3. Zbiórkę dzieł sztuki:

zapraszamy wszystkich artystów należących do Rodziny Dominikańskiej do włączenia się w proces budowania pokoju i pojednania na jeden z trzech sposobów:

 • poprzez stworzenie jakiegoś dzieła sztuki, które będzie mogło zostać przesłane do Kolumbii i umieszczone w przestrzeni solidarności
 • poprzez stworzenie dzieła sztuki, które pozostanie w kraju, aby służyć zwiększeniu lokalnej i globalnej świadomości potrzeby pokoju i pojednania
 • poprzez zaoferowanie poprowadzenia szkolenia w Kolumbii, które mogłoby pomóc tamtejszym dominikanom i mieszkańcom w rozwoju ich zdolności artystycznych, którymi mogliby służyć sprawie pokoju i pojednania
4. Zbiórkę finansową:

aby wesprzeć stworzenie sieci osób służących procesowi pokojowemu, Pacificultores, działających w Catacumbo, prosimy o wsparcie finansowe, które zostanie przeznaczone:

 • na rozwój Instytutu Badań i Formacji w diecezji Tibú, który szkoli członków lokalnego Kościoła i społeczności w kompetencjach, potrzebnych do budowania pokoju w regionie
 • na produkcję materiałów edukacyjnych, które mogą pomóc w rozwijaniu kultury pokoju
 • na wypracowanie skutecznych inicjatyw służących budowaniu pokoju
5. Kontakt z lokalną ambasadą Kolumbii:

Warto upewnić się, że ambasada Kolumbii w Waszym kraju wie o dominikańskiej inicjatywie solidarności z procesem pokojowym przebiegającym w tym kraju

 • Warto zaprosić ambasadora i innych przedstawicieli ambasady do udziału w organizowanych lokalnie działaniach
 • Zachęcamy ambasady do odniesienia się do spraw, którym służą dominikanie w Kolumbii
 • Jak przekazywać darowizny?

Wpłaty finansowe – poprzez kurię prowincjalną Kolumbii:

Banco de Bogotá, rachunek 052034055, SWIFT BBOGCOBB.

przez pośredniczący bank – Citibank w Nowym Jorku, SWIFT CITIUS33.

BB account 10922’754 ABA 021000089

Więcej informacji:

Prośby
 1. Prosimy, aby każda jednostka Zakonu wskazała koordynatora i zespół osób odpowiedzialnych za promocję i koordynację tego projektu.
 2. Prosimy, aby przekazać nazwisko koordynatora w każdej jednostce naszym promotorom sprawiedliwości i pokoju – o. Mike Deeb i s. Cecilia Espenilla

Bardzo dziękujemy za Waszą współpracę! Modlimy się, aby poprzez tę niewielką akcję rosła nasza wzajemna solidarność, dzięki czemu nasza misja przepowiadania będzie mogła być bardziej skuteczna w niesieniu Dobrej Nowiny naszemu światu.

W świętym Dominiku,

br. Bruno Cadoré

generał Zakonu

o. Mike Deeb

promotor generalny sprawiedliwości i pokoju

s. Cecilia Espenilla

międzynarodowy promotor  ds. sprawiedliwości, pokoju i integralności stworzenia (DSI)

fot. flickr.com / fr. Lawrence Lew OP