13 lutego u szczecińskich dominikanów.

Świadomi tego, że nasze relacje polsko-ukraińskie mocno zaznaczone są bolesną historią, a z drugiej strony znając imperatyw Ewangelii wzywającej do przebaczenia i pojednania, pragniemy na progu Wielkiego Postu pokornie modlić się w tej właśnie intencji, jako katolicy dwóch obrządków oraz szczerze o tym rozmawiać – mówi ojciec Maciej Biskup, przeor szczecińskiego klasztoru.

O godzinie 18 w kościele św. Dominika odprawiona zostanie msza święta w obrządku bizantyjsko-ukraińskim w intencji pojednania między Polakami i Ukraińcami. Koncelebrowaną liturgię poprowadzi ks. Robert Rosa, proboszcz parafii greckokatolickiej Opieki Matki Bożej w Szczecinie, wraz z dominikanami ze szczecińskiego klasztoru.

Uczestnicy uroczystości otrzymają błogosławieństwo relikwiami bł. bpa Jozafata Kocyłowskiego, ukraińskiego bpa i męczennika z okresu stalinizmu, beatyfikowanego przez Jana Pawła II w czasie pielgrzymki na Ukrainę.

Po mszy w krypcie klasztoru odbędzie się debata, zatytułowana: „Co zostało z przesłania św. Jana Pawła II, wzywającym do przebaczenia i współpracy polsko-ukraińskiej?”. W dyskusji wezmą udział: dr Magdalena Szemczyszyn, ks. Robert Rosa, Przemysław Fenrych, Sławomir Osiński i o. Maciej Biskup. Debatę poprowadzi dr Dorota Kowalewska.

Wydarzenie odbędzie się w wigilię święta Apostołów Słowian Świętych Cyryla i Metodego, które w tym roku przypada akurat w Środę Popielcową.