Święceń diakonowi Adamowi udzieli arcybiskup Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński. Uroczystość w kościele św. Dominika rozpocznie się o godzinie 18. Weźmie w niej udział ojciec Paweł Kozacki, przełożony Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego. Następnego dnia brat Adam odprawi w tej samej świątyni swoje prymicyjne msze święte – o godzinie 11 i 19. Kazania wygłosi ojciec Kozacki. Oprawę muzyczną w czasie święceń i mszy prymicyjnych przygotują uczestnicy Warsztatów […]

23 września u szczecińskich dominikanów.

Święceń diakonowi Adamowi udzieli arcybiskup Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński. Uroczystość w kościele św. Dominika rozpocznie się o godzinie 18. Weźmie w niej udział ojciec Paweł Kozacki, przełożony Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego.

Następnego dnia brat Adam odprawi w tej samej świątyni swoje prymicyjne msze święte – o godzinie 11 i 19. Kazania wygłosi ojciec Kozacki. Oprawę muzyczną w czasie święceń i mszy prymicyjnych przygotują uczestnicy Warsztatów Śpiewu Liturgicznego.

Adam Choma jako diakon posługuje w duszpasterstwie akademickim „Brama” w szczecińskim klasztorze, prowadzi Fundację „Veritas” i pomaga w pracy parafialnej. Pochodzi z Wrocławia – dlatego na jego obrazku prymicyjnym znajduje się wizerunek bł. Czesława, który w XIII wieku założył klasztor dominikanów we Wrocławiu.