Obejrzyj fotoreportaż z uroczystości.

Święceń diakonowi Adamowi Chomie udzielił arcybiskup Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński. Uroczystość odbyła się 23 września w kościele szczecińskich dominikanów. Wziął w niej udział ojciec Paweł Kozacki, przełożony Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego. Następnego ojciec Adam odprawił w tej samej świątyni swoje prymicyjne msze święte. Oprawę muzyczną w czasie święceń i mszy prymicyjnych przygotowali uczestnicy Warsztatów Śpiewu Liturgicznego.

fot. Julia Zakrzewska