15 maja u gdańskich dominikanów.

„Krańce świata. Spojrzenie na Kościół bliski i daleki” – to tytuł najnowszej książki ojca Pawła Kozackiego, która ukazała się nakładem wydawnictwa „W drodze”.

Przełożony Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego będzie ja podpisywał w najbliższą niedzielę u dominikanów w Gdańsku po mszach świętych.