11 maja odbędzie się konferencja Instytutu Polskiego na Uniwersytecie Sophia w Tokio.

Z inicjatywy Instytutu Polskiego (IP) w Tokio 11 maja br. zaplanowane jest na Uniwersytecie Sophia (Sophia University/Jōchi Daigaku) w Tokio sympozjum pt. „Apel Jana Pawła II o pokój a współczesny świat – 35. rocznica pielgrzymki Papieża w Japonii” dla uczczenia ww. rocznicy pielgrzymki JP II w Japonii. Organizatorami wydarzenia są IP w Tokio i ww. prestiżowa katolicka uczelnia wyższa.

Sympozjum objęło swoim patronatem Ambasada RP w Tokio. Ponadto w organizację tego projektu jest zaangażowanych kilka ważnych japońskich organizacji i środowisk katolickich.

Ojciec Kupczak wygłosi prelekcję na temat związku polskiego rodowodu papieża, polskich tradycji, doświadczeń związanych z wojną, z okresem kapłaństwa i in. z późniejszymi naukami i działalnością już jako papieża na rzecz pokoju na świecie, w tym dialogu międzyreligijnego, solidarności w walce z ubóstwem, rozwiązywania konfliktów zbrojnych i in. Ponadto nawiązanie do wpływu JP II na przemiany demokratyczne w Polsce, na proces pojednania z Niemcami, budowę nowego ładu w Europie oraz na polską politykę zagraniczną

Ojciec Jarosław Kupczak urodził się 8 sierpnia 1964 roku w Biłgoraju. Do Zakonu Kaznodziejskiego wstąpił w 1983 roku, a siedem lat później przyjął święcenia kapłańskie. Jest kierownikiem Katedry Antropologii Teologicznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II i wykładowcą w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Ojców Dominikanów w Krakowie. Wykłada też na rzymskich uczelniach Angelicum i Lateranum.
W 2006 roku opublikował w „Znaku” książkę „Dar i komunia. Teologia ciała w ujęciu Jana Pawła II”, która ukazała się kilka miesięcy temu w języku angielskim w Stanach Zjednoczonych. Rok temu wydał rozprawę naukową„Teologiczna semantyka płci”.

Jest szóstym polskim dominikaninem, któremu został przyznany tytuł profesorski.