Ojciec Kupczak jest cenionym teologiem i autorem cenionych publikacji naukowych.

Tytuł profesora nauk teologicznych otrzymał kilka tygodni temu. Wręczenie nominacji odbędzie się 12 stycznia 2015 roku w katedrze wawelskiej podczas uroczystych promocji naukowych na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II.

Po polsku i angielsku

Jarosław Kupczak urodził się 8 sierpnia 1964 roku w Biłgoraju. Do Zakonu Kaznodziejskiego wstąpił w 1983 roku, a siedem lat później przyjął święcenia kapłańskie. Jest kierownikiem Katedry Antropologii Teologicznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II i wykładowcą w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Ojców Dominikanów w Krakowie. Wykłada też  na rzymskich uczelniach Angelicum i Lateranum.

W 2006 roku opublikował w „Znaku” książkę „Dar i komunia. Teologia ciała w ujęciu Jana Pawła II”, która ukazała się kilka miesięcy temu w języku angielskim w Stanach Zjednoczonych. Rok temu wydał rozprawę naukową„Teologiczna semantyka płci”.

Szósty profesor

Tytułu profesora nadaje prezydent RP za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne pracownikom szkół wyższych i instytutów naukowo-badawczych po zatwierdzeniu przez Centralną Komisję do spraw Stopni i Tytułów.

Tytuły profesorskie posiada obecnie sześciu polskich dominikanów: o. Stanisław Kałdon, o. Jan Andrzej Kłoczowski, o. Andrzej Potocki, o. Jacek Salij, o. Bogusław Kochaniewicz i o. Jarosław Kupczak.

fot. Tomasz Wiech