Duszpasterz akademicki zastąpił ojca Marcina Mogielskiego.

Nowego przeora wybrała kapituła gdańskiego klasztoru, a następnie wybór zatwierdził przełożony Polskiej Prowincji Zakonu Dominikanów, o. Paweł Kozacki. Ojciec Maciej zastąpi ojca Marcina Mogielskiego, który dotychczas kierował gdańskim konwentem.

Ojciec Maciej Okoński przez ostatnie dwa lata był duszpasterzem duszpasterstwa akademickiego „Górka” oraz pełnił funkcję subprzeora klasztoru. Pochodzi z Gdańska, do zakonu wstąpił w 2000 roku, a święcenia kapłańskie przyjął w 2007.

Znajdujący się na gdańskiej Starówce klasztor dominikanów jest jednym z najstarszych w Polsce. Bracia Zakonu Kaznodziejskiego przybyli tutaj w 1227 roku. Wcześniej powstały klasztory w Krakowie – w 1223 roku i we Wrocławiu – w 1226 roku.

Objęcie urzędu odbędzie się w najbliższy czwartek 28 kwietnia. Po instalacji, o godzinie 12 odbędzie się Eucharystia w kościele św. Mikołaja.

fot. Justyna Cymerman