Za budowanie mostów między teologią, filozofią i psychologią.

Nagroda imienia księdza Józefa Tischnera jest przyznawana „wybitnym intelektualistom, publicystom i działaczom społecznym, promuje w Polsce styl myślenia i postawy, łączące intelektualną rzetelność, odwagę i wrażliwość na drugiego człowieka – wartości jej patrona, księdza Józefa Tischnera”. Jej organizatorami są wydawnictwo „Znak” i Hestia.

Jednym z laureatów jej 16. edycji został ojciec Jan Andrzej Kłoczowski. Jury, któremu przewodniczył ksiądz Adam Boniecki, wyróżniło dominikanina za „całokształt twórczości, w której buduje mosty między teologią, filozofią i psychologią”.

W tym roku nagrodę otrzymali także pisarz i publicysta Jerzy Sosnowski oraz opiekun bezdomnych, założyciel Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „Barka” – ksiądz Józef Krawiec.

„Wszyscy tegoroczni laureaci posiadają umiejętność łączenia różnych środowisk i poglądów. Potrafią pokazać wspólną płaszczyznę, że są pewne rzeczy, które, przy całych, nieraz dużych różnicach, mogą nas połączyć” – podkreśla Wojciech Bonowicz, sekretarz rady programowej Dni Tischnerowskich.

Nagroda wpisuje się w organizowane w Krakowie Dni Tischnerowskie. Przyznaje ją kapituła, w skład której wchodzą: ksiądz Adam Boniecki (przewodniczący), biskup Grzegorz Ryś, Władysław Stróżewski, Piotr M. Śliwicki, Łukasz Tischner (sekretarz), Karolina Wigura i Henryk Woźniakowski.

Uroczystość wręczenia tegorocznej nagrody odbędzie się 23 kwietnia na zakończenie 16. Dni Tischnerowskich.

fot. Krzysztof Nowak