W sobotę wykład w Dominikańskiej Szkole Wiary w Szczecinie.

Obecny cykl Szkoły Wiary w Szczecinie związany jest z trwającym Jubileuszem 800-lecia Zakonu Kaznodziejskiego i nosi tytuł „Dziewięć sposobów modlitwy św. Dominika”.

Kolejną prelekcję na ten temat wygłosi w sobotę, 20 lutego, ojciec Grzegorz Przechowski ze szczecińskiego konwentu dominikanów. Wykład, zatytułowany: „Czasem modlił się z ramionami rozłożonymi na kształt krzyża”, rozpocznie się o godzinie 16 w krypcie klasztoru.