W sobotę w Akademii Rodzinnej przy szczecińskim klasztorze.

Wykład, zatytułowany: „Stwierdzenie nieważności małżeństwa? Co zrobić, jeżeli mam wątpliwość do ważności małżeństwa”, wygłosi ks. Artur Pestka, wiceoficjał Sądu Metropolitalnego archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Prelekcja 5 marca o godzinie 16 w Sali Jordana i Diany.

Każde małżeństwo jest rzeczywistością sakralną, czyli świętą; staje się dla małżonków drogą uświęcenia. Jednak jego konkretne zaistnienie rodzi się nie z decyzji Boga, który dawałby na nie swoją gwarancję, ale ze zgody małżeńskiej. Ma ona wymiar umowy. I tak jak zawierane przez nas umowy mogą być obarczone nieważnością, tak samo dzieje się ze zgodą małżeńską” – mówi ks. Pestka. 

Jeżeli w życiu codziennym orientuję się, że zakupiony przeze mnie produkt lub usługa nie funkcjonują w sposób oczekiwany i zamierzony, to sprawdzam, czy przypadkiem nie został mi sprzedany wadliwy egzemplarz, i czy zostały spełnione warunki umowy. Jeżeli masz wątpliwość dotyczącą ważności twojej umowy małżeńskiej, to spytaj o to Kościół” – dodaje ksiądz oficjał.

Właśnie o tym ks. Pestka będzie mówił podczas sobotniego spotkania Akademii Rodzinnej w szczecińskim klasztorze.