We wtorek, 26 stycznia, w szczecińskim klasztorze.

Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce obchodzony jest tradycyjnie nazajutrz po zakończeniu Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. W tym roku towarzyszy mu hasło: „Chrześcijanie i Muzułmanie: razem wobec przemocy popełnianej w imię religii”

Tego dnia Bracia w Szczecinie zapraszają na godzinę 19 do krypty klasztoru na projekcję filmu „Ludzie Boga”, opowiadającego o życiu francuskich trapistów w Algierii i ich bestialskim zamordowaniu w 1996 roku w trakcie krwawej wojny domowej w tym kraju.

Po filmie odbędzie się dyskusja na temat możliwości pokojowej koegzystencji chrześcijan i muzułmanów, czego przykładem było życie trapistów w algierskiej wiosce i ich przyjazne relacje z miejscową ludnością. Uczestnicy będą także rozmawiać o wykorzystywaniu religii przez islamskich ekstremistów, czego ofiarą padli francuscy mnisi.

W dyskusji wezmą udział m.in. dr Fuad Jomma, z pochodzenia Syryjczyk, oraz ojciec Maciej Biskup, przeor szczecińskich dominikanów.

„Dnia Islamu nie możemy oderwać od pomocy uchodźcom, spośród których większość jest muzułmanami. Chcielibyśmy więc zaprosić również do akcji »Pomóż uchodźcom przetrwać zimę«” – mówi ojciec Biskup.

>> Więcej o akcji <<