W Boże Narodzenie uroczysta msza święta z udziałem metropolity szczecińsko-kamieńskiego.

15 maja 1989 roku do Szczecina przybył ojciec Jan Piątkowski, by założyć tu dominikański klasztor i parafię. Półtora roku później – 25 grudnia 1990 roku – ówczesny ordynariusz szczecińsko-kamieński, abp Kazimierz Majdański ustanowił parafię św. Dominika, której prowadzenie powierzył braciom kaznodziejom.

W Boże Narodzenie o godzinie 11 jubileuszową mszę świętą upamiętniającą tamto wydarzenie odprawi w kościele św. Dominika abp Andrzej Dzięga, obecny metropolita szczecińsko kamieński. W uroczystej liturgii weźmie udział ojciec Paweł Kozacki, prowincjał Polskiej Prowincji Dominikanów.

Przybycie dominikanów do Szczecina w 1989 roku uważane jest za ich powrót na Pomorze Zachodnie. Tradycja mówi, że w 1228 roku klasztor w pobliskim Kamieniu Pomorskim założył św. Jacek – towarzysz św. Dominika i twórca Polskiej Prowincji Dominikanów. Klasztor przetrwał do 1534 roku – gdy przejęli go protestanccy władcy ówczesnego Księstwa Pomorskiego. Kilkadziesiąt lat później podominikański klasztor strawił pożar.