14 listopada w Gdańsku debata o miejscu Kościoła we współczesnym świecie.

Organizatorami debaty są: działająca przy gdańskim klasztorze dominikanów Fundacja Centrum św. Jacka oraz Europejskie Centrum Solidarności.

Pretekstem do dyskusji jest 50. rocznica zakończenia Soboru Watykańskiego II. „Chcemy dziś, po pięćdziesięciu latach zapytać o soborowe wizje w odniesieniu do Kościoła w Polsce” – piszą organizatorzy.

W dyskusji, która odbędzie się w siedzibie Europejskiego Centrum Solidarności, wezmą udział: abp Henryk Muszyński, redaktor naczelny „Więzi” Zbigniew Nosowski oraz dziennikarze związani z „Tygodnikiem Powszechnym”: Zuzanna Radzik i Błażej Strzelczyk.

Spróbują oni odpowiedzieć na następujące pytania: Czy kryzys Kościoła z Zachodu dotarł już do Polski? A może jesteśmy religijnym wyjątkiem na mapie Europy? Co robić, by Kościół przetrwał?

Więcej informacji i zapisy: gdansk.dominikanie.plecs.gda.pl