O średniowiecznym mistyku dominikańskim opowie ojciec Krzysztof Pałys, promotor powołań polskich dominikanów.

Prelekcję, zatytułowaną „O niepoznawalności Boga wg Mistrza Eckharta”, ojciec Krzysztof wygłosi 17 stycznia o godzinie 16 w Sali Jordana i Diany szczecińskiego klasztoru.

O trudzie Mistrza

„Na wykładzie opowiem o trudzie, który był doświadczeniem Mistrza Eckharta. Pragnął bowiem dzielić się czymś, czego doświadczał, mając jednocześnie świadomość, że nie da się tego ubrać we właściwe słowa” – mówi ojciec Pałys.

„Dominikanin miał świadomość, że jego najgłębsze doświadczenie jest w gruncie rzeczy nieprzekazywalne. Mistrz Eckhart wie, że to, co się dokonało między nim a Bogiem, stanowi jego bogactwo i najwyższe szczęście, ale tym samym skazuje go to na wewnętrzną samotność, na duchową izolację wyobcowującą go z całego świata” – dodaje ojciec Krzysztof.

Mistyk nadreński

Żyjący w latach 1260-1328 Mistrz Eckhart pochodził z rodziny arystokratycznej z niemieckiej Turyngii. Był przeorem klasztoru dominikanów w Erfurcie i przełożonym dominikańskiej prowincji w Saksonii. Kilka lat spędził w Paryżu – gdzie studiował i nauczał.

Mistrz Eckhart jest czołowym przedstawicielem mistyki nadreńskiej – średniowiecznego nurtu mistycyzmu chrześcijańskiego, który rozwijał się od drugiej połowy XIII wieku w dolinie Renu w środowisku dominikańskim, zwłaszcza w klasztorach mniszek. Znanymi przedstawicielami tego nurtu są także bł. Henryk Suzo oraz Jan Tauler.

Wydawnictwo „W drodze” wydaje obecnie polska edycję „Dzieł wszystkich” Mistrza Eckharta.