29 listopada odbyła się tam konferencja szkoleniowa, zatytułowana „Wirtualne podwórko – aktualne zagrożenia dla dzieci i młodzieży”. 

Organizatorem była Fundacja Veritas ze Szczecina oraz Dominikańskie Ośrodki o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach. Na konferencję zaproszono psychologów, pedagogów oraz przedstawicieli poradni i służb interwencyjnych. Uczestnicy zostali zapoznani z aktualnymi zagrożeniami i patologiami, na jakie narażone są obecnie dzieci i młodzież w cyberprzestrzeni.

Zagrożenia związane z cyberprzestępczością i patologiami w sieci przedstawiła Joanna Kęcińska – specjalistka z Poznania, która pracuje na rzecz ofiar różnych form przemocy, zarówno w wymiarze interwencyjnym, jak i terapeutycznym. W swojej prezentacji omówiła aktualne zagrożenia, jakie czyhają na młode osoby na wirtualnym podwórku. Przypomniała procedury postępowania wobec niepełnoletnich sprawców i zasady pomocy ofiarom cyberprzemocy. Przybliżyła też zasady bezpiecznego korzystania z zasobów internetowych.

Dyrektor Dominikańskiego Ośrodka o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach w Krakowie, o. Emil Smolana przedstawił zebranym zagrożenia związane z grupami psychomanipulacyjnymi, destrukcyjnymi sektami, które swoich ofiar również szukają w sieci. Dominikanin opowiedział o sposobach werbowania do destrukcyjnych grup oraz podał przykłady metod psychomanipulacji. Omówił także aspekty prawne tego zagadnienia, w tym regulacje obowiązujące w wybranych krajach Unii Europejskiej.

Zebrani goście mogli także obejrzeć filmy ukazujące aspekt praktyczny omawianych ryzykownych zjawisk, a także skorzystać z indywidualnych konsultacji oraz rozmów z wykładowcami.