Klasztor św. Jacka
ul. Freta 10, 00-227 Warszawa
tel.: +48 22 635 47 00 wew. 205
fax: +48 22 635 28 25
e-mail