Prosimy o modlitwę za naszego zmarłego Brata

Ojciec Sebastian (Franciszek) MICHALCZEWSKI OP, lat 93, profesji zakonnej 73, kapłaństwa 65. Urodził się 12 stycznia 1930 r. w Podobinie koło Rabki. Profesję złożył 4 sierpnia 1950 roku, święcenia kapłańskie przyjął 26 czerwca 1958 r.

Pracował w klasztorach w Krakowie, Gidlach, Prudniku, Korbielowie, Jarosławiu. Dwukrotnie pełnił obowiązki wikariusza parafii, był wybierany radnym konwentu, w Gidlach był subprzeorem.

Od 1995 roku aż do śmierci  był kapelanem w Świętej Annie. Gorliwie służył naszym mniszkom oraz pielgrzymom przybywającym do Świętej Anny.

Cierpliwie i z pogodą znosił choroby i uciążliwości podeszłego wieku. Zmarł w szpitalu w Częstochowie 22 września 2023 r. Ojciec Sebastian był seniorem naszej Prowincji, a w Zakonie byli również trzej jego rodzeni bracia, którzy zmarli wcześniej.