17 września swoją profesję uroczystą w Krakowie złożył o. Tomasz Albrecht OP

Wydarzenie to było wyjątkowe z kilku powodów. Inaczej niż zazwyczaj profesję składał tylko jeden brat, który w dodatku nie przygotowuje się do przyjęcia sakramentu święceń i to nie ze względu na to, że brat ten jest bratem współpracownikiem, który po prostu nie zamierza przyjąć święceń. Ojciec Tomasz Albrecht OP rozpoczął w 2019 roku nowicjat w naszym Zakonie już jako prezbiter. W niedzielę 17 września 2023 roku podczas mszy świętej konwentualnej celebrowanej w Bazylice Świętej Trójcy w Krakowie złożył profesję uroczystą na ręce ojca Prowincjała, Łukasza Wiśniewskiego OP. Zachęcamy do wysłuchania homilii wygłoszonej w czasie Eucharystii przez o. Prowincjała.

W uroczystości wzięli udział krewni o. Tomasza, zaproszeni goście, dominikanki ze Zgromadzenia Sióstr Świętego Dominika posługujące od niedawna na Lednicy oraz bracia z wielu klasztorów naszej Prowincji i z krakowskiego konwentu, a w tym bracia studenci, z którymi o. Tomasz przez ostatnie cztery lata wspólnie przeżywał czas formacji początkowej. W tym okresie o. Tomasz podejmował standardowe obowiązki dominikańskiego prezbitera, m.in. spowiadał, głosił homilie i współprowadził duszpasterstwo – w ostatnim czasie Wspólnotę Uwielbienia i Ewangelizacji „Janki”. Czas spędzony w Krakowie zaowocował też dla o. Tomasza uzyskaniem na Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II licencjatu z teologii duchowości na podstawie pracy zatytułowanej: Eschatologia jako epicentrum teologii eucharystycznej protoprezbitera Aleksandra Schmemanna. Ojciec Tomasz po wyjeździe z Krakowa będzie zaangażowany duszpastersko w naszym Ośrodku na Polach Lednickich.

Ojciec Tomasz Albrecht OP przyjął sakrament święceń w stopniu prezbiteratu w 2008 roku, a do zakonu wstąpił w 2019. Zanim został dominikaninem posługiwał w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej na wschodnim wybrzeżu w diecezji Norwich w stanie Connecticutt. Jak sam mówi, wstąpił do Zakonu ponieważ w pewnym momencie bardzo mocno odczuł pragnienie życia wspólnego opartego na głoszeniu Słowa wszystkim i na wszelkie możliwe sposoby. Wspomina, że długo stawiał opór temu pragnieniu, ale kiedy ostatecznie zdecydował się pójść za nim, to pomimo różnych trudności zewnętrznych, zaczął doświadczać głębokiego pokoju. Prosimy o modlitwę za naszego Brata, żeby ten pokój już zawsze mu towarzyszył.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z profesji uroczystej o. Tomasza.

Autor fotografii: Tomasz Bańbur (portfolio). Zdjęcia udostępniamy na licencji CC BY-NC-ND 4.0 PL (Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 4.0 Polska)

Cenisz naszą pracę?

Postaw mi kawę na buycoffee.to