W ciszy i mocy słowa - Rekolekcje dla kapłanów i stałych diakonów połączone z warsztatami kaznodziejskimi. 

Zapraszamy Cię do doświadczenia mocy Słowa, które przemawia w ciszy. W słuchaniu Słowa rodzi się milczenie, a pokój i radość tak odnaleziony budzi pragnienie, by się nim dzielić. Do południa czas słuchania głoszonego Słowa. Po południu czas na bycie z nim w ciszy odosobnienia. Wieczorem zajęcia warsztatowe dotyczące kaznodziejstwa. Rekolekcje i warsztaty poprowadzą: o. Wojciech Jędrzejewski OP i o. Tomasz Zamorski OP

ZAPISY: https://zapisy.dominikanie.pl/kursy/