Od początku lipca br. Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie realizuje kolejny etap projektu konserwacji zbioru nowożytnych rękopisów bibliotecznych. Polska Prowincja Dominikanów otrzymała na ten cel dofinansowanie ze środków Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

Od początku lipca br. Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie realizuje kolejny etap projektu konserwacji zbioru nowożytnych rękopisów bibliotecznych. Polska Prowincja Dominikanów otrzymała na ten cel dofinansowanie ze środków Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

Zbiór nowożytnych rękopisów bibliotecznych stanowi jedną z cenniejszych części zasobu Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie. W skład kolekcji wchodzą rękopisy autorstwa dominikanów polskich składane w bibliotece klasztornej oraz autografy autorów spoza zakonu. Wiele z nich zostało uratowanych z klasztorów dominikańskich skasowanych w zaborze rosyjskim w XIX w. oraz zamkniętych po utracie Kresów Wschodnich po II Wojnie Światowej.

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków otrzymanych
od Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych

W bieżącym roku Archiwum przystąpiło do realizacji projektu „IV etap kompleksowej konserwacji zachowawczej zbioru rękopisów bibliotecznych nowożytnych z zasobu Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów”. Projekt realizowany jest w ramach zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych 2023”. Dzięki dotacji przyznanej ze środków Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych przeprowadzona zostanie konserwacja zachowawcza 123 rękopisów datowanych na lata 1557–1942. Prace konserwatorskie mają na celu przygotowanie ksiąg do długoterminowego przechowywania, udostępniania oraz digitalizacji.