Obrona doktoratu o. Wiktora Komarnickiego OP odbyła się 13 lipca na Papieskim Uniwersytecie Świętego Tomasza Angelicum w Rzymie

Temat obronionej pracy: „Juda jako pierwszy. Rola pokolenia Judy w epoce przedmonarchicznej 
według Księgi Sędziów”.

„Obrona pracy doktorskiej, z jednej strony, to zakończenie długiego i żmudnego procesu studiów, z drugiej strony, to początek nowej drogi. To  ważna perspektywa zwłaszcza dla kogoś takiego jak o. Wiktor, który ma  być teologiem, to znaczy, nie tylko kimś świetnie znającym Pisma, ale  potrafiącym prawdę o Bogu pokazywać innym” – podkreśla dziekan Wydziału  Teologii Angelicum o. prof. Dominik Jurczak OP.

Rozprawa doktorska o. Wiktora Komarnickiego została napisana pod kierunkiem prof. Vasila Babota, wykładowcy Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie i dominikańskiego Angelicum. Jak wskazał na  początku swojego wystąpienia o. Komarnicki: „Motyw Judy jest motywem otwierającym Księgę Sędziów i dlatego wydaje się, że jest on zapowiedziany jako lejtmotyw całej narracji księgi. W następującym po wstępie tekście jednak widzimy, że ów motyw, chociaż jest obecny w tej czy innej mierze we wszystkich częściach opowieści, jest motywem wyraźnie wtórnym, jeśli nie ślepym, niedoznającym rozwinięcia, występując w komentarzach, w formie aluzji lub w jakości glos. Analiza 
roli motywu Judy zależy w wielkiej mierze od tego, czy analizujemy księgę Sędziów jako tekst, napisany przez jednego autora lub jako tekst wielokrotnie zredagowany, którzy przeszedł pewną ewolucję poglądów”.

Ojciec Wiktor Komarnicki urodził się w 1974 roku w Borysławiu w Ukrainie. Przed wstąpieniem do istniejącego wówczas dominikańskiego Wikariatu Generalnego Rosji i Ukrainy, studiował automatykę przemysłową w Iwano-Frankowsku oraz pracował jako inżynier w przemyśle naftowym. Nowicjat, formację początkową oraz magisterskie studia teologiczne odbywał w Polsce. Przez rok studiował także razem z irlandzkimi dominikanami w Dublinie. Święcenia kapłańskie przyjął w 2013 roku. Następnie rozpoczął studia specjalistyczne na Papieskim Uniwersytecie Antonianum w Jerozolimie, które zakończył uzyskaniem licencjatu z nauk biblijnych. Naukę kontynuował w Rzymie na Papieskim Uniwersytecie 
Świętego Tomasza Angelicum. Jako duszpasterz o. Wiktor posługiwał przez krótki czas w Kijowie i Lwowie.

W tym ważnym naukowym wydarzeniu, zwłaszcza dla dominikanów w Ukrainie, uczestniczyli przede wszystkim polscy bracia dominikanie posługujący w Rzymie, a także o. Jarosław Krawiec OP, wikariusz prowincjalny Ukrainy, o. Wojciech Gomułka OP, przełożony klasztoru w Chmielnickim oraz o. dr Dominik Simon OP, wykładowca Instytutu Wyższych Nauk Religijnych Świętego Tomasza z Akwinu w Kijowie.

Autor fotografii: Jarosław Krawiec OP. Zdjęcia udostępniamy na licencji CC BY-NC-ND 4.0 PL (Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 4.0 Polska)