Uroczystość nadania tytułu odbędzie się 23 czerwca 2023 o godz. 18.30 w Krakowie

Mistrz Świętej Teologii najwyższy, honorowy tytuł naukowy przyznawany w Zakonie Dominikańskim w uznaniu wybitnych osiągnięć w dziedzinie teologii oraz wkładu w promocję studiów w Zakonie.

Generał Zakonu, o. Gerard Timoner przyznał ojcu Michałowi Paluchowi tytuł Mistrza Świętej Teologii. W Polsce tym tytułem może się poszczycić jeszcze tylko trzech ojców: Jacek Salij OP, Jan Andrzej Kłoczowski OP i Bogusław Kochaniewicz OP.

Uroczystość nadania tytułu odbędzie się 23 czerwca 2023 o godz. 18.30 w Auli Św. Tomasza z Akwinu, przy ul. Stolarskiej 12 w Krakowie. W programie uroczystości przewidziane są laudacje, które wygłoszą dr Wojciech Giertych OP, Teolog Domu Papieskiego, prof. dr hab. Mikołaj Olszewski, z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, dr Michał Mrozek OP z Instytutu Tomistycznego oraz dr Dominik Jarczewski OP, regens prowincji. Po nich nastąpi wykład mistrzowski o. Palucha, zatytułowany „Teologia moich marzeń”.

fr. Michał Paluch, O.P., Rector Magnificus

Ojciec Michał Paluch urodził się 14 marca 1967 roku w Jarocinie. Przed wstąpieniem do Zakonu uczył się w Szkole Muzycznej w Katowicach. W 1987 roku wstąpił do Zakonu, gdzie w 1993 złożył śluby wieczyste. Dwa lata później przyjął święcenia kapłańskie.

W latach 1996-2000 studiował teologię dogmatyczną na Uniwersytecie we Fryburgu (Szwajcaria), gdzie w 2001 roku obronił pracę doktorską pt.: „Profundum amoris divini sustinet nos”. Evolution de la doctrine de la prédestination dans l’œuvre de saint Thomas d’Aquin. W 2013 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk filozoficznych (nadany przez Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie).

W latach 2002-2010 o. Paluch był dyrektorem Instytutu Tomistycznego w Warszawie.  Następnie, w latach 2010-2013 był rektorem Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Ojców Dominikanów w Krakowie. Przez następne trzy lata o. Paluch był regensem Polskiej Prowincji Ojców Dominikanów (lata 2014-2017), by później objąć stanowisko rektora Papieskiego Uniwersytetu Świętego Tomasza z Akwinu w Rzymie (Angelicum). Stanowisko to pełnił, jako drugi Polak w historii, do 2021 roku.

Ojciec Paluch wykłada w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym i na Angelicum. Jest członkiem kilku towarzystw naukowych, między innymi Société Internationale pour l’Étude de la Philosophie Médiévale i Internationale Gesellschaft für Theologische Mediävistik.

Główne dziedziny badawcze o. Palucha obejmują: teologię dogmatyczną i fundamentalną. Na co dzień mieszka w klasztorze świętych Dominika i Sykstusa w Rzymie.

Zdjęcia: Agenzia Romano Siciliani (źródło: flickr Angelicum)

Cenisz naszą pracę?

Postaw mi kawę na buycoffee.to