Zapraszamy 3-7 lipca na VII Letnią Szkołę Biblijną do Ustronia-Hermanic

Tegoroczną edycję Szkoły Biblijnej poprowadzi ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki. Letnia Szkoła Biblijna będzie poświęcona Apokalipsie św. Jana.

Temat: Apokalipsa św. Jana
Wykłady: ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki
Termin: od 3 do 7 lipca (poniedziałek – piątek) 2023 roku
Ilość godzin wykładowych: 20.
9.00 – 11:00 ( z przerwą kawową 15 min )
19.00 – 21:00 ( z przerwą 15 min ).
Pomiędzy porannymi i wieczornymi zajęciami możliwość wycieczek górskich, odpoczynku itp.
Zapisy: [email protected]
Informacje o kosztach i formach uczestnictwa są dostępne TUTAJ.

Ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki prezbiter Diecezji Toruńskiej, profesor nauk teologicznych, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, na którym w latach 2014-2021 był dziekanem Wydziału
Teologicznego, absolwent Papieskiego Instytutu Biblijnego w Rzymie oraz Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie, autor  6 monografii naukowych oraz ponad 100 artykułów naukowych. W centrum jego zainteresowań badawczych znajdują się Ewangelia wg św. Marka, Apokalipsa św. Jana oraz hermeneutyka biblijna. W 2021 r. wydał monografię „Zrozumieć Apokalipsę?” (Rzeszów: Bonus Liber 2021).

Apokalipsa św. Jana, jedna z najtrudniejszych do interpretacji ksiąg Biblii, do jej zrozumienia potrzeba kluczy. Kiedy już te klucze poznamy Apokalipsa “przemawia do wyobraźni, prowokuje” i “zaprasza do spojrzenia na historię świata i swoją własną oczyma Boga”, jak mówi tegoroczny wykładowca ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki. Warto Apokalipsę czytać, ponieważ jest to księga o naszym „dziś”- dodaje. Więcej o tematyce VII edycji Letniej Szkoły Biblijnej w rozmowie poniżej.

Dlaczego warto czytać Apokalipsę św. Jana?
Warto ją czytać, ponieważ jest to księga o naszym „dziś”. Można śmiało powiedzieć, że da się ją zrozumieć, mimo całego bagażu interpretacji, zarówno tych – nazwijmy je – naukowych, jak
i ludowych, które wyznaczyły jej rolę – jak podkreślał kard. Gianfranco Ravasi – „złowieszczej Kasandry, która wygłasza złowieszcze przepowiednie na temat historii”. Jest to księga, która zaprasza do spojrzenia na historię świata i swoją własną oczyma Boga. Ona pobudza do praktykowania w życiu tego, co się – czytając ją – usłyszy i aby tak się stało, to dla zrozumienia jej treści czytelnik – słuchacz potrzebuje kluczy.

Czego mogą spodziewać słuchacze Letniej Szkoły Biblijnej?
Myślę, że przede wszystkim odkrycia prawdziwego oblicza tej księgi i aktualności jej przekazu. Ku takiemu celowi chciałbym dyskretnie prowadzić słuchaczy szkoły, odkrywając przed nimi jej tajemnice.

Cenisz naszą pracę?

Postaw mi kawę na buycoffee.to