Generał Zakonu, o. Gerard Francisco Timoner III, nominował ojca Dominika Jurczaka OP na dziekana Wydziału Teologicznego Angelicum

Jego kandydatura została wcześniej postulowana przez Radę Wydziału i zyskała zgodę Dykasterii ds. Kultury i Edukacji. Nowemu Ojcu Dziekanowi serdecznie gratulujemy i życzymy sił w nowej misji!

LITURGISTA

Ojciec Jurczak urodził się w 1980 roku w Bielsku-Białej. Po uzyskaniu stopnia inżyniera na Politechnice Poznańskiej w 2002 roku wstąpił do Zakonu Kaznodziejskiego. W roku 2008 złożył profesję uroczystą, a rok później przyjął święcenia kapłańskie. W 2011 r. uzyskał licencjat kościelny z teologii dogmatycznej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, a w 2017 r. obronił doktorat z nauk liturgicznych w Papieskim Instytucie Liturgicznym w Rzymie. Jest wicedyrektorem czasopisma naukowego Ecclesia Orans, wykładowcą w Papieskim Instytucie Liturgicznym Anselmianum i na Papieskim Uniwersytecie Angelicum w Rzymie.

Od 2014 roku jest członkiem Międzynarodowej Komisji Liturgicznej Zakonu Kaznodziejskiego, a w 2020 roku został powołany przez Generała Zakonu, o. Gerarda Francisco Parco Timonera III na sześcioletnią kadencję przewodniczącego tej komisji.

W latach 2016-2019 był prezesem Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny, a od tego czasu pozostaje jej konsultorem – bliskim i stałym współpracownikiem oraz członkiem zespołu. W latach 2018-2022 sprawował także urząd promotora liturgii Polskiej Prowincji Dominikanów.

Prowadzi również zajęcia dydaktyczne i formacyjne w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie; wielokrotnie brał udział spotkaniach dotyczących liturgii w ramach Dominikańskich Szkół Wiary. Publikował m.in. w miesięczniku „W drodze”, „Teofilu”, na stronie Liturgia.pl.

ANGELICUM

Historia Papieskiego Uniwersytetu Świętego Tomasza z Akwinu, zwanego popularnie Angelicum, sięga korzeniami XIII wieku. Uczelnia jest bowiem spadkobiercą średniowiecznego studium conventuale, które Zakon Dominikanów założył w rzymskim klasztorze Santa Sabina około roku 1222. Od 1265 roku nauczał tutaj św. Tomasz z Akwinu.

W 1577 roku dominikańska szkoła została przemianowana na Kolegium Świętego Tomasza z Akwinu. W 1906 roku zostało ono podniesione przez Piusa X do rangi uczelni papieskiej.

Wśród profesorów Angelicum jest obecnie kilku polskich dominikanów: m.in. Wojciech Giertych OP, Ryszard Rybka OP, Mariusz Tabaczek OP, czy właśnie nowo wybrany Dominik Jurczak. W latach 2017-2021 rektorem tej dominikańskiej uczelni był o. Michał Paluch OP. Polska Prowincja jest jedną z najbardziej reprezentowanych prowincji wśród wykładowców tej uczelni.

Cenisz naszą pracę?

Postaw mi kawę na buycoffee.to