2 marca w Krakowie Mariusz Stopa OP, który wcześniej już uzyskał tytuł doktora fizyki, obronił doktorat z filozofii napisany pod kierunkiem ks. prof. Michała Hellera

Na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 2 marca miała miejsce publiczna obrona rozprawy doktorskiej z filozofii o. Mariusza Stopy OP. Praca zatytułowana Intuitionistic logic versus paraconsistent logic. Categorical approach została napisana pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Michała Hellera. Recenzentami byli prof. Edwin Mares z Victoria University of Wellington i dr hab. Marek Zawadowski, prof. UW.

W swojej rozprawie, o. Mariusz analizuje dwa rodzaje logik nieklasycznych: logikę intuicjonistyczną i parakonsystentną. Następnie bada propozycje niektórych naukowców dotyczących możliwych relacji między obiema logikami a pewnymi kategoriami.

 Z radością przekazujemy informację, że komisja doktorska przyjęła obronę Mariusza Stopy i będzie wnioskować o nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Ojcu Mariuszowi gratulujemy!

O. Mariusz Stopa OP urodził się w 1982 r. w Tarnowie. W 2011 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim obronił rozprawę doktorską z fizyki teoretycznej pt. Efekt Casimira bez nieskończoności: analiza klasy modeli aproksymujących warunki brzegowe w kwantowej teorii pola.

W 2014 r. o. Mariusz Stopa OP złożył swoje pierwsze śluby zakonne w Zakonie Kaznodziejskim. W latach 2017-2018 studiował w USA, w Dominican School of Philosophy and Theology w Berkeley w Kalifornii. W 2019 roku złożył śluby wieczyste, a w 2021 roku uzyskał stopień magistra teologii i przyjął święcenia kapłańskie. Od niedawna pełni funkcję wykładowcy w Kolegium Teologiczno-Filozoficznym Polskiej Prowincji Dominikanów. Specjalizuje się w fizyce, filozofii nauki, teorii kategorii i logice. Obecnie mieszka w Jarosławiu.

Zapraszamy do odwiedzenia nowej strony poświęconej dominikańskiemu studium: studium.dominikanie.pl.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia autorstwa o. Radosława Więcławka OP (zdjęcia udostępniamy na licencji CC BY-ND 4.0: tekst licencji).