W związku z pojawiającymi się zapytaniami, informuję, że nasz współbrat Paweł M. decyzją sądu apelacyjnego został skazany wyrokiem prawomocnym na trzy lata pozbawienia wolności. Brat Paweł M. rozpocznie odbywanie zasądzonej kary, gdy otrzyma wezwanie do stawienia się w zakładzie karnym. Przypomnę, że br. Paweł M. już wcześniej otrzymał ode mnie nakaz przebywania poza klasztorem w konkretnym odosobnionym miejscu oraz całkowity zakaz kontaktu z innymi osobami poza tymi wskazanymi przeze mnie.

Sprawa br. Pawła M. jest wciąż rozpatrywana przez Stolicę Apostolską, do której kompetencji należy podjęcie decyzji o dalszych losach naszego współbrata w Zakonie i stanie duchownym według prawa kanonicznego.

Pozostajemy w stałym kontakcie z osobami poszkodowanymi przez naszego współbrata.

Łukasz Wiśniewski OP
prowincjał