Uroczystość rozpoczęła się o 10:00 w budynku krakowskiej kurii przy ul. Franciszkańskiej 3. Ksiądz Grzegorz Kotala, kanclerz Kurii Matropolitalnej, poinformował, że członkowie Trybunału diecezjalnego powołanego do przeprowadzenia postępowania w sprawie heroiczności cnót, sławy świętości i opinii znaków Sługi Bożego o. Jacka Woronieckiego OP dopełnili wszystkich czynności procesowych związanych z dochodzeniem.

Następnie s. Gabriela Wistuba z założonego przez o. Jacka Woronieckiego OP Zgromadzenia Sióstr Dominikanek Misjonarek Jezusa i Maryi, wicepostulatorka procesu, przedstawiła przebieg procesu. Poinformowała, że w latach 2004 – 2023 odbyło się 59 sesji Trybunału. Powołano i przesłuchano 51 świadków. Zostali powołani biegli w zakresie historii i cenzorzy teologowie. Bogata twórczość naukowa Sługi Bożego sprawiła, że praca mocno rozciągnęła się w czasie.

Następnie notariusze Trybunału przedstawili Biskupowi Ordynariuszowi, ks. abp. Markowi Jędraszewskiemu akta procesowe. Akta oryginalne po ich opieczętowaniu i zalakowaniu zostały złożone w Archiwum Archidiecezji Krakowskiej. Nikt nie może ich otwierać bez zezwolenia Stolicy Apostolskiej. Transumpt procesu w języku polskim i języku włoskim zostanie przewieziony w specjalnym transporcie do Rzymu i przekazany do Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych przez s. Gabrielę Wistubę wraz z postulatorem generalnym spraw beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych Zakonu, o. Massimo Mancinim OP.

Kolejnym etapem uroczystości odbywającej się w krakowskiej Kurii było złożenie uroczystej przysięgi, związanej z zakończeniem dochodzenia diecezjalnego. Arcybiskup i członkowie Trybunału – ks. Andrzej Scąber, delegat biskupa ds. procesu beatyfikacyjnego, promotor sprawiedliwości o. Szczepan Paśkiewicz OCD i notariusze ks. Krzysztof Tekieli oraz o. Jerzy Bakalarz OP – złożyli specjalne przysięgi. Duchowni podkreślili, że starannie wypełnili powierzone im zadania i dochowali tajemnicy, „na większą chwałę Bożą i dla dobra Kościoła świętego”. Przysięgę złożyła również s. Gabriela Wistuba, wicepostulatorka procesu. Następnie ks. abp Marek Jędraszewski uroczyście ogłosił, że proces na etapie diecezjalnym został definitywnie zakończony.

W czasie uroczystości abp. Marek Jędraszewski skierował do zgromadzonych:

Ojciec Jacek Woroniecki pokazuje nam, jak do do końca być człowiekiem głębokiej wiary, zawierzenia opatrzności, ufności w Boże Miłosierdzie, a jednocześnie żarliwym patriotą i swoistym wizjonerem, gdy chodzi o nadawanie nowego kształtu różnego rodzaju bardzo ważnym inicjatywom duszpasterskim, będącymi odpowiedzią na tamte czasy, narażając się niekiedy na niezrozumienie ze strony nie tylko współbraci. Po latach okazało się, jak błogosławione były jego zamysły, jak głęboka jego wiara, której był dla innych znakomitym świadkiem – wiara, która pozwalała mu się także na co dzień zmagać z wielkim cierpieniem i to trwającym przez długi, długi czas.

Ksiądz Arcybiskup dodał także:

Mówiąc słowami słynnej encykliki Jana Pawła II z 1998 roku, o. Jacek był uosobieniem tego ludzkiego ducha, który wznosi się ku Bogu na dwóch skrzydłach – wiary i rozumu – by docierając do Boga, do Bożej Prawdy w jej świetle jeszcze raz spojrzeć na człowieka i na świat.

Po nim zabrał głos również Prowincjał naszej Prowincji, o. Łukasz Wiśniewski OP, którego wypowiedzi można posłuchać w zamieszczonym poniżej nagraniu (przepraszamy za niskie natężenie dźwięku).

Na koniec odmówiono modlitwy o beatyfikację. Teraz proces beatyfikacyjny będzie toczył się w Kurii Rzymskiej. W uroczystości wzięli udział m.in.: Prowincjał naszej Prowincji, o. Łukasz Wiśniewski OP, siostry ze Zgromadzenia Sióstr Dominikanek Misjonarek Jezusa i Maryi wraz z przełożoną generalną s. Albertą Szplit, siostry ze Zgromadzenia Sióstr św. Dominika wraz z przełożoną generalną s. Aleksandrą Zarembą, siostry ze Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny wraz z przełożoną generalną s. Leticją Skurą, delegacja pracowników na czele z ks. Mirosławem Sitarzem prorektorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, którego o. Woroniecki był rektorem, przedstawiciele Rodziny Dominikańskiej, delegacja z rodzinnej parafii o. Jacka w Kaniem i osoby, które doznały szczególnych łask za przyczyną Sługi Bożego. Goście udali się na mszę świętą konwentualną do Bazyliki Trójcy Świętej w Krakowie. Wspólna dziękczynna liturgia zakończyła świętowanie.

Ojciec Jacek Woroniecki OP (⁕ 1878 † 1949 w Krakowie) pochodził z rodziny książęcej, gdzie otrzymał staranne wykształcenie i patriotyczne wychowanie. Studiował nauki ścisłe oraz teologię we Fryburgu, gdzie poznał dominikanów. Do Zakonu wstąpił już po święceniach. Był oddanym duszpasterzem, wykładowcą, profesorem kilku uczelni, rektorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, odnowicielem Polskiej Prowincji Dominikanów, założycielem Zgromadzenia Sióstr Dominikanek Misjonarek Jezusa i Maryi. Pozostawił po sobie wielką spuściznę literacką. W bliższym poznaniu jego życiorysu zdumiewa, że tak bogatą działalność prowadził człowiek, który praktycznie cały czas chorował. Jego troską było oddanie Bogu należnej chwały i wspieranie innych wszelkimi sposobami w dążeniu do Niego.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia autorstwa o. Radosława Więcławka OP (zdjęcia udostępniamy na licencji CC BY-ND 4.0: tekst licencji).

Cenisz naszą pracę?

Postaw mi kawę na buycoffee.to