Warsztaty chorału dominikańskiego z Marcelem Périmes 4-7 marca w dominikańskim ośrodku rekolekcyjnym na Jamnej

Warsztaty zostaną przeprowadzone przez Marcela Pérèsa na podstawie oficjum św. Tomasza z Akwinu na Boże Ciało wg. Antiphonarium 22 L – antyfonarza dominikańskiego z klasztoru w Sandomierzu z pocz. XIV w., obecnie przechowywanego w Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie. Więcej informacji, a w tym koszt uczestnictwa i program można znaleźć na stronie naszego klasztoru w Jamnej.

Oficjum Sacerdos in aeternum (od incipitu pierwszej antyfony) zawiera pełny zestaw antyfon, responsoriów i hymnów na wszystkie godziny kanoniczne uroczystości Bożego Ciała, którą dla całego Kościoła oficjalnie zatwierdził papież Urban IV w 1264 roku. W wersji dominikańskiej, która znajduje się w rękopisie z Sandomierza z początku XIV wieku (na stronach 14-24), jest jedna (tytułowa) antyfona do pięciu psalmów nieszpornych, responsorium prolixum Homo quidam, antyfona do kantyku Magnificat O quam suavis est, antyfona invitatorium, po trzy antyfony i trzy responsoria w każdym z trzech kolejnych nokturnów (co daje łączną sumę dziewięciu antyfon i tyle samo responsoriów) oraz pięć antyfon do psalmów laudesów, antyfona do kantyku Zachariasza Ego sum panis i antyfona do kantyku Maryi w drugich nieszporach O sacrum convivium. Oprócz tego są jeszcze responsoria godzin mniejszych (tercji, seksty i nony) – tak na samo święto, jak i na dni oktawy. Zgodnie z późnośredniowieczną manierą, kolejne antyfony i responsoria mają melodie w kolejnych modusach chorałowych, tutaj jednak zostało to przeprowadzone ze zdumiewającą wręcz konsekwencją i to we wszystkich głównych godzinach kanonicznych.