Angelik Kicuła OP objął urząd wiceprowincjała (wyższego przełożonego) Wiceprowincji Matki Bożej Królowej Chin 1 lutego 2023.

Ojciec Angelik został wybrany przez kapitułę wiceprowinicji, która odbywa się od 29 stycznia 2023 roku w Kaohsiung na Tajwanie i w której bierze udział 11 braci.

Ojciec Angelik podpisuje akt wyboru
Ojciec Angelik składa uroczyste wyznanie wiary
Uczestnicy Kapituły Wiceprowincji Królowej Chin w żartobliwym geście wskazują na ojca Angelika jako nowo wybranego wiceprowincjała

Ojciec Angelik urodził się w Turku na Ukrainie 15 czerwca 1972 r. Ukończył liceum ogólnokształcące w rodzinnym mieście, jest też absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej na kierunku filologia ukraińska. Wstąpił do Zakonu Kaznodziejskiego w 1994 roku, podjął formację w Polskiej Prowincji. W sierpniu 1995 złożył pierwsze śluby zakonne. W kwietniu 2000 złożył śluby wieczyste. 30 czerwca 2002 przyjął święcenia kapłańskie. Przez rok pracował duszpastersko w Sankt Petersburgu w Rosji. We wrześniu 2003 roku przybył na Tajwan. Po 3 latach nauki języka mandaryńskiego w 2006 roku został kapelanem Szkoły Średniej św. Dominika w Kaohsiung. Od 2011 do 2015 był również proboszczem parafii św. Katarzyny w Kaohsiung. Od 2015 do 2019 sprawował urząd przeora klasztoru św. Alberta w Tajpej. Jednocześnie był proboszczem parafii św. Dominika w Tajpej i dyrektorem Centrum Ewangelizacji w Tajpej. W styczniu 2019 został wybrany wiceprowincjałem Wiceprowincji Królowej Chin. 1 lutego 2023 objął urząd wiceprowincjała po raz drugi.

Wiceprowincja Królowej Chin liczy 37 braci, w tym ośmiu w trakcie formacji, dwa konwenty w Kaohsiung i Tajpej, prowadzi trzy parafie, szkołę średnią i centrum ewangelizacji. W Wiceprowincji pracuje dwóch polskich dominikanów: o. Andrzej Wójcik OP jest przeorem klasztoru formacji w Tajpej, a o. Tomasz Zalewski OP magistrem, czyli przełożonym i wychowawcą, braci studentów.