Weź udział w rekolekcjach na Wielki Post przygotowanych przez dominikanie.pl

Od środy popielcowej do 5 kwietnia na kanale dominikanie.pl (w każdy poniedziałek, środę i piątek) trzej dominikanie głosić będą rekolekcje wielkopostne zatytułowane „Jak się modlić?”. Rekolekcje będą dostępne również w formie podcastu na popularnych platformach.

Radosław Więcławek OP przeprowadzi nas po modlitewnym Know-How. Szymon Popławski OP wprowadzi nas w świat Modlitwy Serca. Dawid Grześkowiak OP natomiast przybliży nam Mądrość Pustyni. To rekolekcje zarówno dla tych, którzy zaczynają się modlić, ale także dla tych, którzy modlą się już od dawna.

Dzięki tej serii będzie można spojrzeć na modlitwę z innej strony. Będzie można rozwinąć i pogłębić relację z Bogiem. Będzie wreszcie można znaleźć odpowiedzi m.in. na pytania: Jak się modlić? Od czego zacząć? Jak radzić sobie z rozproszeniami na modlitwie? Czym jest Modlitwa Serca? Dlaczego asceza jest ważna? Dlaczego warto czytać Pismo Święte? Czym są apoftegmaty i jak z nich mądrze korzystać?

Każdy dzień będzie miał inny temat przewodni i innego przewodnika. W piątki Radosław Więcławek OP będzie mówił o modlitewnym Know-How: jak zacząć się modlić i co jest ważne bez względu na formę modlitwy, którą wybieramy. W środy Dawid Grześkowiak OP będzie opowiadał o Mądrości pustyni, mówiąc o tym jak pokonać trudności na modlitwie. Będzie odwoływał się do apoftegmatów Ojców Pustyni, czyli krótkich wypowiedzi i historyjek o tych, którzy od końca III wieku prowadzili życie samotne albo w niewielkich zgromadzeniach na pustyniach egipskich. Natomiast w poniedziałki Szymon Popławski OP będzie mówił o szczególnym rodzaju modlitwy – o Modlitwie serca. Pięknej i prostej modlitwie, której centrum stanowi imię Jezus, obecnej niemal od zawsze w chrześcijaństwie, a zarazem nieco zapomnianej.

Sześć tygodni, trzech dominikanów i jeden temat, a w zasadzie jeden Bóg w trzech Osobach, do którego modlimy się lub się nie modlimy. Seria, którą wspólnie przygotowaliśmy ma pomóc: zarówno nam, którzy głosimy, jak i wam, którzy będziecie słuchać tego, co będziemy mówić, żeby się modlić, żeby spotykać się z jednym Bogiem w trzech Osobach

powiedział Radosław Więcławek OP – redaktor naczelny dominikanie.pl

I dodał: Zapraszam was, żebyśmy wspólnie przez te sześć tygodni spróbowali przyjrzeć się temu, jak się modlić, czyli dosłownie: ile, kiedy, do kogo, po co, jako kto. Zapraszam, żebyśmy nawet nie tyle wyruszyli w drogę, co spróbowali zasznurować buty, żeby te nasze wspólne próby tego, żeby mierzyć się z modlitwą, mogły przynieść efekt w naszym życiu i przygotować nas dobrze na święta Wielkiej Nocy.