W czasie trwania jubileuszu kanonizacji i śmierci świętego Tomasza z Akwinu będzie można uzyskać odpust zupełny ustanowiony właśnie z tej okazji. Obchody tego podwójnego Jubileuszu będą trwały od 28 stycznia 2023 r. do 28 stycznia 2025 r.

By uzyskać odpust w czasie jubileuszu oprócz spełnienia zwykłych warunków, należy odwiedzić dowolną świątynię braci Zakonu Kaznodziejskiego i tam pobożnie wziąć udział w ceremoniach jubileuszowych lub przynajmniej przez odpowiednio długi czas oddać się pobożnym rozmyślaniom zakończonym Modlitwą Pańską, Symbolem Wiary oraz wezwaniem do Najświętszej Marii Panny i Świętego Tomasza z Akwinu. Osoby starsze, wszyscy chorzy i ci, którzy nie mogą opuścić domu z poważnej przyczyny, na równi z innymi mogą uzyskać odpust pod zwykłymi warunkami, jeśli trwając przed jakimkolwiek wizerunkiem Świętego Tomasza z Akwinu, będą duchowo łączyć się z obchodami jubileuszowymi, a także ofiarują miłosiernemu Bogu własne modlitwy i cierpienia lub niewygody.

Ojciec Gerard Francisco Timoner III OP, Generał Zakonu, w swoim liście z 25 stycznia, w którym informuje o ustanowieniu specjalnego odpustu zupełnego z okazji jubileuszu, w ten sposób pisze o świętym Tomaszu: Jak zauważył św. Paweł VI, Doktor Anielski pojmował „relację między całym porządkiem stworzonym a porządkiem prawd religijnych, a zwłaszcza orędzia chrześcijańskiego” nie w kategoriach opozycji, ale pewnej uporządkowanej harmonii: „Łaska nie pomniejsza natury, ale doprowadza ją do jej pełni, podczas gdy natura jest podporządkowana łasce, rozum wierze, a miłość ludzka miłości Bożej”. Ponadto, będąc w pełni wierny św. Dominikowi, który albo rozmawiał z Bogiem (modlitwa), albo o Bogu (przepowiadanie), Tomasz pokazał, jak w owocny sposób utrzymać napięcie między wymiarem kontemplacyjnym (studium i wspólna modlitwa) i apostolskim naszego dominikańskiego życia : „Bo jak lepiej jest oświecać, niż tylko świecić, tak też lepiej jest dawać innym owoce swojej kontemplacji, niż tylko kontemplować”.

Reskrypt Penitencjarii Apostolskiej, który ustanawia odpust || źródło: strona Zakonu