To najwyższy, honorowy tytuł naukowy przyznawany w Zakonie Dominikańskim w uznaniu wybitnych osiągnięć w dziedzinie teologii oraz wkładu w promocję studiów w Zakonie.

Generał Zakonu, o. Gerard Timoner przyznał ojcu Bogusławowi Kochaniewiczowi tytuł Mistrza Świętej Teologii. Aktualnie w Polsce może się nim poszczycić jeszcze dwóch ojców: Jacek Salij OP i Jan Andrzej Kłoczowski OP.

Uroczystość nadania tytułu odbędzie się 8 grudnia 2022 roku o godz. 18.00 w Auli Św. Tomasza z Akwinu, przy ul. Stolarskiej 12 w Krakowie. W programie uroczystości przewidziane są laudacje, które wygłoszą ks. dr hab. Wojciech Szukalski i o. dr hab. Piotr Skonieczny OP, prof. UPJPII. Po nich nastąpi wykład mistrzowski o. Kochaniewicza, „Wiarygodność objawień Matki Bożej na Rusinowej Polanie”.

Ojciec Bogusław Kochaniewicz urodził się 27 marca 1960 roku w Słupsku. Po ukończeniu studiów z muzykologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu wstąpił do Zakonu Kaznodziejskiego. W 1990 roku złożył śluby wieczyste, a rok później przyjął święcenia kapłańskie.

W latach 1991-1994 kontynuował studia teologiczne na Papieskim Wydziale Teologicznym „Marianum” w Rzymie. Po uzyskaniu licencjatu rozpoczął wykłady z teologii w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym  w Krakowie. W roku 1998 obronił pracę doktorską pt. „La Vergine Maria nei sermoni di san Pietro Crisologo”. W 2005 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych (nadany przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) na podstawie pracy: „Zaśnięcie i Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny w pismach dominikanów XIII wieku”. W 2014 roku prezydent Bronisław Komorowski nadał mu tytuł profesora zwyczajnego.

W latach 1999-2008 ojciec prof. Kochaniewicz był wykładowcą teologii dogmatycznej na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu „Angelicum” w Rzymie. W latach 2008-2017 był kierownikiem zakładu Teologii Fundamentalnej i Ekumenizmu Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, zaś w latach 2012-2016 – prodziekanem Wydziału Teologicznego UAM. Jest członkiem Papieskiej Międzynarodowej Akademii Maryjnej, Associazione Interdisciplinare Mariologica Italiana, Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce, Towarzystwa Teologów Dogmatycznych, Polskiego Towarzystwa Mariologicznego.

Główne dziedziny badawcze o. Kochaniewicza obejmują: mariologię, antropologię teologiczną i teologię fundamentalną. Na co dzień mieszka w klasztorze dominikańskim w Poznaniu.