Czym są? Jak je rozeznawać? Odpowiedzi padną na otwartym wykładzie w Warszawie na Służewie.

Zapraszamy na organizowane przez Dominikańskie Centum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach (DCI) spotkanie z Witem Chlondowskim OFM pt. „Objawienia prywatne – czym są i jak je rozeznawać?”, które poprowadzi Norbert Lis OP. Spotkanie odbędzie się w klasztorze św. Józefa w Warszawie na Służewie 17 grudnia o godz. 19:00 w auli o. Jacka Woronieckiego i będzie połączone z promocją książki autora pt. Objawienia prywatne z serii: Pszenica i Kąkol, wydawanej w kooperacji DCI i Wydawnictwa W drodze.