W poniedziałek 26 grudnia w kaplicy klasztornej Igor Gnius OP przyjął urząd i złożył wyznanie wiary.

Ojciec Igor Gnius OP został ponownie ustanowiony przez prowincjała polskich dominikanów o. Łukasza Wiśniewskiego OP przełożonym Domu Najświętszego Ciała Chrystusa we Lwowie. To druga kadencja, którą przychodzi o. Igorowi pełnić w trudnych dla Ukrainy czasach wojny. W poniedziałek 26 grudnia w kaplicy klasztornej nowy przełożony przyjął urząd i złożył wyznanie wiary w obecności wspólnoty oraz o. Jarosława Krawca, wikariusza prowincjalnego Ukrainy, który w imieniu prowincjała dokonał instalacji. 

Bracia Kaznodzieje są obecni we Lwowie od 1260 roku. Do II wojny światowej lwowski konwent Bożego Ciała był jednym z największych klasztorów dominikańskich w ówczesnej Polsce, a nasz kościół znajdujący się w zabytkowym centrum miasta wciąż należy do najokazalszych i najpiękniejszych świątyń Lwowa. Jest on obecnie użytkowany przez grekokatolików. Trzech braci dominikanów posługujących dziś we Lwowie mieszka w domu zakonnym, którym jest mieszkanie w jednym z bloków. Ojcowie sprawują msze święte w Kaplicy Rosena i prowadzą duszpasterstwo w pomieszczeniach dawnego seminarium duchownego, nieopodal kurii arcybiskupiej obrządku łacińskiego.

Ojciec Igor Gnius urodził się w 1978 roku w Czortkowie (Ukraina). Jako świecki ukończył teologię na KUL, a następnie w 2004 roku wstąpił do Polskiej Prowincji Dominikanów. W 2009 roku złożył śluby wieczyste oraz przyjął święcenia kapłańskie w Tarnobrzegu, gdzie posługiwał w parafii przez sześć lat. Ma licencjat z teologii (PAT, Kraków). Po przyjeździe do Ukrainy mieszkał w klasztorze we Lwowie, a następnie w Kijowie. Był wykładowcą w dominikańskim Instytucie św. Tomasza a także greckokatolickim seminarium duchownym w Kniażyczach (Kijów). Od 2019 jest przełożonym wspólnoty dominikanów we Lwowie. Regularnie odprawia msze święte w rycie dominikańskim i jest duszpasterzem wiernych tradycji łacińskiej zrzeszonych w stowarzyszeniu wiernych Una Voce Ukraina.\


Prosimy o wsparcie naszych braci żyjących i pracujących na Ukrainie. Dane banku do przelewów:
Account Name: Polska Prowincja Zakonu Kaznodziejskiego O.O.Domikanow
Address: ul. Freta 10, 00-227 Warszawa, Polska
Bank: BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.
Address of bank: 2, Kasprzaka str., Warsaw, Poland
Branch Code: 16000003
Account Numbers (IBAN):
PL 03 1600 1374 1849 2174 0000 0033 (PLN)
PL 73 1600 1374 1849 2174 0000 0034 (USD)
PL 52 1600 1374 1849 2174 0000 0024 (EUR)
SWIFT code (BIC code): PPABPLPK
Z dopiskiem: Wojna na Ukrainie
Zbiórka na organizację pobytu dzieci w naszym ośrodku w Fastowie:
Sekretariat Misyjny OO Dominikanów
ul. Freta 10, 00-227 Warszawa
PL 02 1090 2851 0000 0001 0580 2728 PLN
PL 03 1090 2851 0000 0001 0591 8140 EUR
BIC/SWIFT: WBKPPLPP
z dopiskiem: Wojna na Ukrainie