Dla całej rodziny dominikańskiej, naszych przyjaciół i wszystkich, których spotykamy w naszym duszpasterstwie.

Słowo Boga przyszło na świat jako ludzkie dziecko, żeby każdy człowiek mógł stać się dzieckiem Boga.
Na Święta Bożego Narodzenia radości z tego, że wszyscy jesteśmy Braćmi i Siostrami,
życzą bracia dominikanie.